Autentické príbehy, nadčasové témy

Svetlo a mystický priestor Stredomoria v Bratislave

0
Svetlo a mystický priestor Stredomoria v Bratislave

Naše hlavné mesto rozžiarilo  24. októbra čarovné svetlo Stredomoria. Pozvaní hostia v bratislavskej  Savoy Gallery sa práve v tento deň mohli aspoň na chvíľu symbolicky presunúť do našej najobľúbenejšej dovolenkovej destinácie – Chorvátska. Atmosféra  a samotný umelec, jeden z najznámejších chorvátskych výtvarníkov Matko Trebotič, boli jasnou indíciou, prečo spomíname túto krajinu.

 

Úvod slávnostnej vernisáže výstavy „Svetlo a mystický priestor Stredomoria“  patril moderátorke večera Lucii Wirthovej, ktorá privítala všetkých hostí a zároveň sa poďakovala Veľvyslanectvu Chorvátskej republiky na Slovensku, ktoré prevzalo nad výstavou záštitu, a takisto všetkým partnerom galérie. K poďakovaniam pridala informáciu o tom, že okrem otvorenia výstavy sa uskutoční aj predstavenie nového jesenného vydania magazínu Milliard Sun.

Prílev informácii a slov prerušilo vystúpenie vokálnej skupiny Klapa Ravnica, ktoré ponúklo nádherný spevácky zážitok. Potom už pódium opäť patrilo slovu v podobe príhovoru manažéra galérie Igora Turuka. Nasledovalo predstavenie jesenného vydania magazínu Milliard Sun, o ktorom povedala zopár slov marketingová riaditeľka časopisu Veronika Vágnerová Husárová.

Po krátkom „výlete“ do sveta médií a luxusu už všetko patrilo len umeniu. K návštevníkom sa postupne prihovorili – kurátorka výstavy Mária Horváthová, samotný výtvarník Matko Trebotič a splnomocnená ministerka Veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku, pani Ankica Vlašić.

 

Na záver vernisáže vystúpila opäť vokálna skupina Klapa Ravnica. Večer venovaný umeniu a novému vydaniu magazínu Milliard Sun sprevádzala príjemná atmosféra a duch umenia.

Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí podporili slávnostný večer:

TA3, Guest, Exkluzív, Západoslovenska televízia, Gmitter Media, Liek, Zoznam sk, R B X T, Moderné Bývanie, Vega, Beauty and Woman, VIP moderný životný štýl, Severka (Televízia severného Slovenska), CORK, Zlatá Studňa, LIBERTÉ, Emotion,, Arthur, Inpublic, ELV Produkt a.s, LVMUNIA.

Peter Fritz

Fotografie: Petra Slušná

 

http://savoygallery.sk