Autentické príbehy, nadčasové témy

Taktiku biznisu môžete trénovať aj na šachovnici / INTERVIEW

0

Na jeseň minulého roka žila Bratislava pre šach. Holdingová spoločnosť Jenewein Group sa rozhodla, ako nositeľ inovačných a pionierskych myšlienok, podporovať hru kráľov. Šachovú filozofiu si totiž zvolila za jeden zo základných pilierov a ústredných motívov firemnej identity. Aj preto sme mohli byť hosťami veľkého eventu – Jenewein Chess Match, ktorého exkluzívnym hosťom bol legendárny Anatolij Karpov. V tento studený januárový deň sa k tejto udalosti rád vraciam.

Stretnutie s Anatolijom Karpovom prinieslo niekoľko príjemných momentov. Po dlhšej odmlke som si  mohol vypočuť ruštinu a spoznať človeka, o ktorom v minulosti hovoril celý svet. Aj dnes však ukázal, že šach stále miluje a dokáže odpovedať na stratégie svojich súperov.
Počas tlačovej konferencie Anatolij Karpov odpovedal na množstvo otázok, aby predstavil svoj život. Ja som mal to šťastie, že som s ním mohol prehodiť niekoľko slov a zároveň mu odovzdať krásny umelecký „kúsok“ od známej výtvarníčky Gordany Turuk. Jej umenie tak poputuje do vzdialeného Ruska.

Pán Karpov, počas dnešného večera ste odpovedali na množstvo otázok, ktoré sa týkali šachu. Je to logické, ale ja by som sa vás chcel spýtať na váš život. Počas tlačovej konferencie ste spomínali, že prednášate na univerzitách. Je to vaše ďalšie profesionálne zameranie, alebo len čestné poslanie?
Môžem povedať, že ide o poslanie, ktoré vyústilo do hlbšieho záberu, pretože som sa stal vedúcim katedry ekonómie a ekológie na Moskovskej univerzite. Považujem tento krok za vysoko pozitívny a zaujímavý. V minulosti sme totiž u nás v Rusku ekológiu s ekonomikou nespájali. Myslím, že je to veľmi vážne poslanie naučiť mladých ľudí pochopiť problémy ekológie, zároveň sa ponoriť do problematiky ekonomiky a obe tieto veličiny spojiť. Chápem to ako dôležitú súčasť života v krajine. Všeobecne sa však problémom ekológie venujem už dlhú dobu. Takže môžem toto moje poslanie nazvať už profesiou.

V rámci rozličných aktivít ste predstavili veľmi zaujímavú skutočnosť, že množstvo škôl začína zavádzať do svojich učebných osnov aj výučbu šachu. Čo si myslíte o tomto trende?
Je to určite veľmi pozitívny fakt, pretože šach je hra, ktorá podporuje logické myslenie a je vhodným doplnkom vzdelávania. Veď stačí sa pozrieť na rôznych šachistov, ktorí sa venujú podnikaniu, alebo pracujú na vysokých manažérskych postoch. Vo väčšine prípadov sú úspešní, dokážu pokojnejšie riešiť krízové situácie, problémy. Preto je šach vhodným nástrojom, pomocou ktorého je možné formovať osobnosť človeka.

Mohol by som sa spýtať akej činnosti sa venujete v čase svojho voľna, keď nehráte šach, nepremýšľate nad víťaznou stratégiou, či neprednášate?
Počas mojej aktívnej kariéry som si rád vo svojom voľnom čase zahral šach. (Smiech) V súčasnosti  trávim čas aj pri iných hrách, napríklad rád si zahrám bridge, alebo preference. Najväčším problémom je však môj voľný čas, ktorého mám veľmi málo.

Na záver by som rád spoznal váš vzťah k luxusu. Aká je vaša definícia luxusu?
Pokiaľ by som mal luxus definovať ako náučný slovník, tak by som povedal, že pod luxusom   si predstavujem výrobky vysokej kvality a extrémne spoľahlivé. Možno v oblasti oblečenia by mali byť nositeľmi kvality a prinášať príjemný pocit. Celkovo luxus vidím, ak teda môžem môj pohľad na tento svet nazvať „luxusným“, ako schopnosť človeka dokázať zo svojho príjmu uživiť seba, svoju rodinu a pritom vykonávať činnosť, ktorú má rád a prináša mu potešenie a finančné ohodnotenie.

Keď už hovoríme o luxuse, tak určite k nemu patria aj hodnotné umelecké predmety. Pokiaľ môžem spomenúť, tak určite by som vás odkázal na stránku www.karpovchess.ru, kde nájdete šach v trochu inom ponímaní. Je to moja ďalšia vášeň. Produkujeme šachové komplety s figúrkami vyrezávanými z dreva, alebo kostí, ktoré reprezentujú umeleckú hodnotu a luxus. V ponuke nájdete niekoľko unikátov, ako napríklad figúrky vyhotovené zo 40 000 rokov starých kostí z mamuta. Aj stvárnenie samotných figúrok je v tomto duchu. Samozrejme, ponuka je oveľa bohatšia a zameriava sa na rôzne etapy ľudského vývoja. Takže aj taký môže byť luxus – úzko spätý so šachom.

Interview by Peter Fritz         Photos: MC

www.karpovchess.ru