Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet

Autentické príbehy, nadčasové témy

Tichá choroba, ktorá láme kosti. Ohrozená je každá druhá žena nad 50 rokov

- Reklama -

Viete o osteoporóze dosť? Viete, koho viac postihuje toto ochorenie a v ktorom veku treba spozornieť?

Svetový deň osteoporózy pripadá na 20. október a pripomíname si ho od roku 1997. Diagnóza signalizujúca rednutie kostí je považovaná za chorobu tretieho tisícročia. Postihuje najmä ženy po menopauze a podľa odhadov ňou celosvetovo trpí až 200 miliónov žien. Na Slovensku sa na osteoporózu lieči približne 400-tisíc pacientov. Štatistiky hovoria, že každá druhá žena nad 50 rokov je ohrozená rizikom osteoporotickej zlomeniny. Vzhľadom na rastúci počet starších ľudí v populácii sa predpokladá, že počet zlomenín v dôsledku osteoporózy sa v najbližšom desaťročí zvýši dvoj- až trojnásobne.

Téme sa venuje lekárka Internej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Zuzana Lörinczová.

Čo je osteoporóza a koho postihuje?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je osteoporóza metabolické ochorenie kostí, ktoré spôsobuje úbytok množstva kostnej hmoty, poruchu mikroštruktúry s následným zvýšením fragility a rizikom zlomenín. Prevalencia osteoporózy v našej populácii sa odhaduje na šesť percent. Každá druhá žena po menopauze utrpí niektorú z typických osteoporotických zlomenín, čo môže mať často závažný dôsledok a výrazne ovplyvniť kvalitu života. Celoživotné riziko osteoporotickej zlomeniny sa odhaduje na 40 percent u žien po menopauze a 13 – 25 percent v prípade starších mužov.

Aké sú príčiny jej vzniku?

Kosť je rigidné, ale dynamické tkanivo, ktoré podlieha neustálej remodelácii v závislosti od mechanického stresu a hormonálnych zmien. Remodelácia kosti prebieha celý život v rôznej intenzite. Maximum kostnej hmoty sa dosahuje vo veku 25 až 35 rokov. Po krátkom období rovnovážneho stavu nastáva prevaha odbúravania kosti na úkor novotvorby a kostná hmota v tele človeka postupne ubúda.

MUDr. Zuzana Lörinczová

Ktoré rizikové faktory vplývajú na vznik osteoporózy?

National Osteoporosis Foundation publikovala 79 stavov, chorôb a liekov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku osteoporózy. K neovplyvniteľným faktorom patria vek, ženské pohlavie, genetická predispozícia, biela rasa, výskyt osteoporotickej zlomeniny u rodičov. K ovplyvniteľným rizikovým faktorom patria faktory životného štýlu – fajčenie, alkohol, podvýživa, nedostatok fyzickej aktivity, nízky príjem vápnika a vitamínu D, sklon k pádom, ďalej endokrinné poruchy, choroby tráviaceho traktu, reumatologické a autoimunitné ochorenia. Z liekov sú v popredí glukokortikoidy, androgén-deprivačná terapia, antiestrogénová liečba, imunosupresíva, antikoagulanciá a mnoho ďalších.

Ako sa ochorenie diagnostikuje?

Diagnostika pozostáva z vyšetrenia pacienta lekárom, anamnézy, laboratórnych vyšetrení a denzitometrie. Denzitometria je zlatý štandard v diagnostike osteoporózy. Ide o neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, pomocou ktorého sa stanovuje hustota kosti, pričom najpresnejšia je celotelová denzitometria.

Existuje voči osteoporóze účinná prevencia?

V rámci prevencie osteoporózy je nutné vylúčiť známe rizikové faktory a liečiť ochorenia, ktoré môžu viesť k osteoporóze. Veľmi dôležitý je zdravý životný štýl, teda nefajčiť, neužívať nápoje s kofeínom, nepiť veľa alkoholu. Dôležité je denne cvičiť a dbať na správne stravovanie s dostatkom vápnika, ktorý obsahujú tvrdé syry, mak, sezam, mandle, jogurty, atď. Nezabúdať na adekvátny prísun vitamínu D obsiahnutého napríklad v rybách a syroch. Pokiaľ nie je možný dostatočný prísun v strave, je potrebné zvážiť suplementáciu týchto vitamínov.

Ako sa ochorenie lieči?

Cieľom liečby je minimalizovať riziko zlomeniny. Základom je adekvátna suplementácia vápnikom a vitamínom D.  K dispozícii máme antiresorpčné lieky a osteoanabolicky pôsobiaci preparát. Liečba osteoporózy je dlhodobá.

Je možné osteoporózu vyliečiť úplne?

Liečba osteoporózy si vyžaduje dlhší čas. Nedá sa vyliečiť v priebehu niekoľkých mesiacov. Väčšinou je nutná dlhodobá, niekoľko rokov trvajúca liečba, niekedy až celoživotná.

Koľko pacientov s touto diagnózou liečite vo vašom zdravotníckom zariadení?

V Osteocentre Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa staráme približne o 1950 pacientov s osteoporózou.     

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -