Autentické príbehy, nadčasové témy

Trenčianske Teplice v klube najlepších európskych kúpeľov

0

Potvrdené. Na Slovensku máme v kúpeľníctve špičkovú kvalitu. Trenčianske Teplice získali certifikát kvality od medzinárodnej autority. Tento rok sa zavŕšil náročný proces certifikácie kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach v rámci certifikačnej spoločnosti EuropeSpa (ESPA), ktorá vykonáva svoju činnosť pod hlavičkou celoeurópskeho združenia kúpeľov a wellness centier. Úspešný výsledok poteší najmä návštevníkov, ktorí môžu očakávať ešte vyššiu kvalitu ponúkaných služieb a liečebných terapií.

Až donedávna bol značný problém zorientovať sa v ponuke viac ako 3000 kúpeľov, ktoré pôsobia na európskom trhu. Rôznorodé právne predpisy a neexistujúce jednotné kritériá hodnotenia kvality napokon viedli Európsku asociáciu kúpeľov (EHV) k vytvoreniu certifikátu kvality EuropeSpa med.

Certifikát ako nástroj na rozoznávanie kvality
Kúpele, ktorým sa podarilo získať certifikát EuropeSpa med patria z hľadiska kvalitatívnych štandardov k európskej špičke. Preto je potešujúce, že najnovším členom tohto klubu najvýznamnejších medicínsky zameraných európskych kúpeľov sa 17. apríla tohto roku stali aj Kúpele Trenčianske Teplice.

Nadobudnutie európskeho osvedčenia bolo podmienené zvládnutím niekoľkodňového auditu, viacerých kontrolných návštev, kvalifikovaným splnením viac než 1000 rôznych kritérií, zodpovedaním stoviek otázok a nastavením vnútorných procesov tak, aby boli splnené kritériá požadované ESPA. Preverovanie kúpeľov udelením certifikátu nekončí: kontrolný proces sa musí zopakovať každé 3 roky.

Aké výhody prinesie certifikát návštevníkom kúpeľov?
Udelením certifikátu EuropeSpa med klienti kúpeľov získavajú istotu, že v stredisku nájdu najvyššiu možnú kvalitu počnúc bezpečnosťou, organizačnou štruktúrou, úrovňou zdravotnej starostlivosti, efektívnosťou liečebnej metodiky, kvalitou prírodných zdrojov až po úroveň doplnkových služieb, ubytovania či stravy.

Ako zdôraznila generálna riaditeľka Kúpeľov Trenčianske Teplice Ing. Andrea Puskailer: „Certifikát EuropeSpa signalizuje našim klientom, že u nás nájdu špičkovú európsku kvalitu. Je to však zároveň prejav ocenenia našich pracovníkov. Vďaka nim a vďaka dobrým strategickým rozhodnutiam si udržiavame miesto v klube najlepších európskych kúpeľov.“

Certifikát je zárukou kvality aj pre zdravotné poisťovne, a zároveň im potvrdzuje opodstatnenosť finančných tokov v rámci kúpeľov a ich efektívne vynakladanie. Kombinácia moderných prístupov, vychádzajúcich z certifikátu EuropeSpa med a silnej tradície kúpeľníctva tak opäť potvrdzuje top pozíciu Trenčianskych Teplíc v rámci slovenského kúpeľníctva.

Kúpele nielen pre ochorenia pohybového aparátu
Kúpele v Trenčianskych Tepliciach patria k najstarším na Slovensku. Už v písomných záznamoch z 13. storočia možno nájsť zmienku o využívaní miestnych prameňov na liečebné účely. Dominantou sú sírne termálne pramene, ktoré spravili z tohto strediska centrum liečby a prevencie ochorení pohybového aparátu. Liečia sa tu aj hostia po operáciách a úrazoch, s chronickými reumatickými ochoreniami, chorobami z povolania či s psoriázou.

Ku kritériám potrebným na získanie certifikátu EuropeSpa med patrí aj veľkosť a kvalita ponuky liečebných procedúr a rehabilitácií. Kúpeľ v termálnej liečivej vode je neoddeliteľnou súčasťou každého pobytu. V Trenčianskych Tepliciach však možno nájsť rašelinové obklady, parafínové zábaly, viacero druhov masáží a rehabilitačných cvičení. Na výber sú aj individuálne aktivity ako plávanie, Pilates, aqua aerobic, Nordic walking či joga.

Významným parametrom z hľadiska certifikácie bola úroveň ubytovania a stravovania. Pre splnenie týchto požiadaviek pristúpili Trenčianske Teplice k významným investíciám, napríklad k rekonštrukcii liečebného domu Pax s kapacitou 270 postelí, v ktorom hostia nájdu aj dizajnérsky zariadené apartmány.

Words & Photos: Seesame

www.kupele-teplice.sk