Autentické príbehy, nadčasové témy

Umelecké poklady Paula Cézanna

0

Väčšina impresionistov nenašla počas života u milovníkov umenia pochopenie. Ich diela vyvolávali obdiv len sporadicky a pompéznych momentov slávy sa dočkali až s niekoľkoročným oneskorením. Paul Cézanne obdarený výnimočným talentom a šikovnými rukami maľoval obrazy, v ktorých sa miešali prvky impresionizmu s jemnými náznakmi kubizmu. Je až neuveriteľné do akej miery ľudia v minulosti umelcove kvality a schopnosti podceňovali.

V súvislosti s Cézannom sa spája skutočne zaujímavý príbeh. Jeho maľby vlastnila koncom 19. storočia istá grófka, ktorá ich uschovávala v podkroví. Nechcela ich predať, nie však preto že by k nim mala vytvorený zvláštny citový vzťah, prípadne tušila ich peňažnú hodnotu, ale kvôli tomu, že ich nepovažovala za dostatočne umelecké. Myslela si, že by bolo hanbou vystavovať ich na verejnosti, nakoľko predpokladala, že nikto o ne neprejaví záujem. Nedbala, aby maľby zapadli prachom, prípadne ich znehodnotili hlodavce šarapatiace v podkroví. Ambroise Vollard, obchodník s umeleckými dielami sa snažil Cézannove obrazy získať. Grófka ani niekoľkí ďalší ľudia nechápali ako môže míňať toľké peniaze na také „hlúposti“. Vollardovo bystré oko však už v tom čase spozorovalo jedinečnú hodnotu diel dovtedy nepochopeného a odsudzovaného maliara.
Dnes sa ľudia na aukciách môžu na dávnej udalosti len schuti smiať. Obrazy Paula Cézanna sa v súčasnosti predávajú za milióny a dovoliť si ich môžu len skutočne majetní zberatelia a nadšenci.

„Pane, toto nie je umenie!“ Aj také nepríjemné vety si musel vypočuť Paul Cézanne, ktorý sa narodil v roku 1839 do zámožnej a vzdelanej rodiny. Otec chcel mať zo syna právnika alebo bankára a neveľmi podporoval jeho rastúce „chúťky“ pre maľovanie. Predtým než Cézanne odišiel do centra umenia Paríža, venoval sa na základnej škole kresleniu pod vedením španielskeho mnícha Josepha Gilberta. Rád zobrazoval osoby, krajiny, či predmety, bavilo ho to oveľa viac ako študovanie paragrafov alebo práca s peniazmi. Počas potuliek metropolou Francúzska sa zoznámil s niekoľkými ďalšími umelcami (Degasom, Pissarrom, Monetom), s ktorými po ustavičnom odmietaní ich prác založil spolok „salón odmietnutých.“ Vtedajšie uznávané a obdivované maľby boli prevažne konzervatívne, vyhotovované v konvenčnom štýle. Impresionisti si snažili o niečo nové, no ich úsilie sa stretávalo s nevôľou a nepochopením.

Cézanne si ešte počas štúdia na internátnej škole vytvoril veľmi dobrý, priateľský vzťah s Émilom Zolom. Ten sa však najskôr naštrbil a následne zničil po tom, čo známy spisovateľ opísal komplikovanú povahu maliara prostredníctvom jednej z postáv v románe Dielo. Inak bol Paul skôr samotár. Hoci našiel lásku v mladej kníhviazačke Hortense a neskôr sa im narodil syn, následné manželstvo napokon nevydržalo. Nepomohli ani opätovné pokusy o zmierenie. Veľa času potom umelec trávil vo svojom ateliéri v milovanom rodnom meste Aix-en-Provence, kde mu spoločnosť robila verná a oddaná slúžka. Izolácia od okolitého sveta a ľudí mu nanajvýš vyhovovala, pretože takto mohol efektívne a najmä v pokoji tvoriť. Jedného októbrového dňa roku 1806 sa vybral do prírody, kde plánoval namaľovať ďalší pozoruhodný obraz. Nečakane ho však zastihla búrka. Keďže mal diabetes, počas cesty domov upadol do bezvedomia. Lekárom sa ho po prevoze do nemocnice s vtedajšími prostriedkami nepodarilo zachrániť. Hoci ešte niekoľko dní žil, napokon skonal po zápale pľúc.

Cézanne po sebe zanechal majstrovské obrazy, ktoré v súčasnosti s radosťou obdivujú nadšenci výtvarného umenia. Najradšej maľoval portréty, krajinky a zátišia využívajúc pritom vlastný štýl zobrazenia vychádzajúci z protichodných motívov impresionizmu i prvkov moderného smeru kubizmu. Hoci diela nedisponujú architektonickou ani geometrickou precíznosťou a presnosťou, symbolizujú realistický svet zachytený očami maliara. Príroda je znázornená prostredníctvom hry tieňov a svetla, krajinu charakterizujú zjednodušené geometrické tvary. Medzi najvýznamnejšie maliarove obrazy patria „Zátišie s pomarančami a jablkami“,“Moderná Olympia“, „Kúpajúce sa ženy“, „Hráči kariet“ alebo „Obesencov Dom.“
Hodnota Cézannových diel je v súčasnosti obrovská. Už v roku 1999 sa jeden z umelcových  obrazov predal za neuveriteľných 60 miliónov amerických dolárov. Len prácam 4 maliarov (Picassa, Van Gogha, Renoira a Rubensa) sa v tomto smere darí lepšie.

Marcel Letko                                                       Photos: ISIFA

www.paul-cezanne.org