Autentické príbehy, nadčasové témy

V kúpeľoch Therme Laa hviezdy rakúskeho lyžovania

0

V kúpeľoch Therme Laa hviezdy rakúskeho lyžovania

Na základe úspešnej spolupráce Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) a prevádzkovateľa kúpeľných rezortov „VAMED VITALITY WORLD“ budú naberať rakúske lyžiarske hviezdy sily a zotavovať sa aj v nadcházajúcej sezóne v šiestich rezortoch „VAMED VITALITY WORLD“.

„VAMED VITALITY WORLD“ (VVW) je spoločná značka štyroch najobľúbenejších rakúskych kúpeľných rezortov a dvoch najznámejších zdravotných zariadení v Rakúku: AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, Therme Geinberg, Therme Laa – Hotel & Spa, Therme Oberlaa-Wien, Dungl Medical-Vital Resort a Zdravotné centrum Bad Sauerbrunn.

Špičkoví športovci rakúskej zimnej športovej scény využívajú už od júna 2006 pravidelne ponuku VVW. Dôvodom je úzka spolupráca medzi VAMED AG a Rakúskym lyžiarskym zväzom. Táto spolupráca bola predĺžená o další rok a to na základe dohody medzi generálnym tajomníkom ÖSV Dr. Klausom Leistnerom a hovorcom združenia VAMED Michaelom Heinrichom, MBA, ktorá bola dohodnutá v Therme Laa. Kúpeľné rezorty a zdravotné zariadenia slúžia ako tréningová, regeneračná a relaxačná platforma pre špičkových športovcov z Rakúskeho lyžiarskeho zväzu. Lyžiarske hviezdy sú rovnako, ako ich zväz, nadšené možnosťami relaxácie a oddychu. Preto nie je prekvapenie, že obľúbené rezorty budú aj naďalej slúžiť športovcom k uvoľneniu a regenerácii.    


Odbornosť VAMED pre lyžiarske hviezdy

„Či už v tyrolských horách, na okraji Viedne, v hornorakúskej „Lagúne“, alebo v rezortoch v Dolnom Rakúsku – majú členovia Rakúskeho lyžiarskeho zväzu v zariadeniach VAMED VITALITY WORLD k dispozícii dostačujúce ubytovacie kapacity, vrátane všetkých wellness aktivít a lekárskeho koučingu v pokrokových tréningových zariadeniach“, uviedol vedúci VVW zariadenia, Mgr. Clemens Westreicher. Rakúsky lyžiasky tím sa ďalej spolieha na vynikajúce  vybavenie a lekársku odbornosť popredného rakúskeho poskytovateľa zdravotnej turistiky.

Hostia zariadenia VAMED VITALITY WORLD nebudú prekvapení, keď budú slávne lyžiarske hviezdy plávať okolo v termálnom bazéne, alebo sa budú potiť vedľa v parnej saune: „Zdravotné a termálne rezorty VAMED VITALITY WORLD predstavujú, vďaka svojim rozmanitým možnostiam a vysokému štandardu kvality, ideálneho partnera pre tréningový program našich športovcov“, zdôrazňuje generálny tajomník ÖSV Dr. Klaus Leistner.
Michael Heinrich, MBA, hovorca združenia VAMED AG, dopĺňa: „Športovci sú pre nás veľkým prínosom – máme tak profesionálne potvrdenie vysokej kvality našej práce, pretože zdravotné a termálne rezorty združenia VVW vyhovujú aj tým najvyšším nárokom. Máme z týchto prominentných hostí radosť a s radosťou ich podporíme aj v budúcom období, v priebehu ich príprav na blížiacu sa sezónu 2008/09 – aby prebehla úspešne, ako sú zvyknutí.“

VAMED VITALITY WORLD – partner s pôsobnosťou v oblasti wellness a termálnych kúpeľov.
Rakúsky trh wellness služieb je v pohybe – dopyt po inovatívnych, zdravotnickych ponukách v oblasti termálnych kúpeľov je ešte stále nenasýtený.
Každoročne využije v Rakúsku zdravotné ponuky združenia VAMED okolo 1,9 milionov hostí. Rezorty neponúkajú len wellness programy na najvyššej úrovni, ale podstatnú súčasť portfólia tvorí tiež lékarska starostlivosť.
„Vedľa odpočinku a uvoľnenia sa pre našich hostí stáva stále dôležitějšia idea kompletnej starostlivosti. S našimi produktami a službami se na tento trend úspešne orientujeme a poskytujeme zdravie, či lekárske wellness v jednom,“ uvádza generálny riaditeľ Ernst Wastler. Skupina VAMED sa už 25 rokov zaoberá výhradne témou zdravia. Zdravie a vitalita sú hlavným motivom v rezortoch združenie VAMED VITALITY WORLD.

NIPOS/ Accedo           Photos: Accedo Press

www.vitality-world.com
www.vamed.com
www.therme-laa.at