Free Porn
xbporn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Vagus: Fond bývania má pomôcť ľuďom v ťažkej životnej situácii

- Reklama -

AŽ 90 % ĽUDÍ BEZ DOMOVA V PROJEKTE BÝVANIE VAGUSU UKONČILO BEZDOMOVECTVO. ZDRUŽENIE PRETO SPÚŠŤA FOND BÝVANIA NA POMOC ĎALŠÍM ĽUĎOM.

Občianske združenie Vagus spúšťa vlastný Fond bývania, ktorý pomôže ľuďom v ťažkej životnej situácii. Do fondu môže prispievať verejnosť a peniaze budú použité výhradne na platenie nájmu ľuďom zaradeným v projekte Bývanie OZ Vagus. V rámci projektu združenie platí ľuďom bez domova nájom, tí sa na platení postupne podieľajú stále viac a viac, až do svojej úplnej samostatnosti. 

NAJSKÔR ZADARMO, POSTUPNE PLATIA CELÝ NÁJOM

Vagus poskytuje bývanie a intenzívnu podporu sociálnych pracovníkov a pracovníčok ľuďom bez domova približne na 2 roky. Prvé dva mesiace hradí celý nájom. Postupne, ako sa sociálna situácia človeka zlepšuje, suma, ktorú platí Vagus sa zmenšuje. Na konci obdobia platí človek zaradený v projekte celý nájom sám a je schopný plynule prejsť do komerčného nájmu a bývať samostatne.

ZA TRI ROKY ZÍSKALO DOMOV 42 ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Až 90 % ľudí bez domova, ktorí boli zaradení do projektu Bývanie OZ Vagus boli po jeho ukončení schopní plynule prejsť do komerčného nájmu, alebo získali miesto v zariadení sociálnych služieb. Z našej skúsenosti vieme s istotou povedať, že bezpečný, dôstojný a stabilný domov v kombinácii s intenzívnym sociálnym poradenstvom je efektívny spôsob ukončovania bezdomovectva.”, vysvetľuje Alexandra Kárová, výkonná riaditeľka OZ Vagus. Za tri roky fungovania Integračného programu OZ Vagus takto pomohlo 42 ľuďom, ktorí nemali domov, alebo boli stratou bývania ohrození.

FOND BÝVANIA POMÔŽE ĎALŠÍM ĽUĎOM

Aby združenie mohlo dlhodobo pomáhať väčšiemu počtu ľudí bez domova, zakladá Fond bývania. Ľudia, ktorí sa rozhodnú do neho prispievať tak pomôžu platiť nájom ľuďom v ťažkej životnej situácii. „Peniaze, ktoré týmto spôsobom vyzbierame, budú slúžiť na pokrytie nájmov ľudí zaradených v projete Bývania do doby, kým stabilizujú svoju sociálnu situáciu a budú schopní samostatne fungovať.”, uvádza ďalej Alexandra Kárová. „Momentálne pracujeme s 21 ľuďmi v bývaní a ďalšími 25 ľuďmi, ktorí riešia dôvody ústiace do bezdomovectva. Súčasťou projektu Bývanie je totiž aj poskytovanie intenzívneho sociálneho poradenstva zo strany sociálnych pracovníkov a pracovníčok združenia Vagus.”, dopĺňa Kárová.  

Stať sa podporovateľom alebo podporovateľkou Fondu bývania OZ Vagus môžu ľudia na darovacej stránke.

Zdroj: VAGUS

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -