Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Autentické príbehy, nadčasové témy

Vedeli ste, že nevhodne nastavený tréning a diéta môžu vážne poškodiť zdravie?

- Reklama -

U ktorých športovcov je riziko vyššie?

Pravidelné zdravotné prehliadky a komplexná diagnostika nie sú dôležité iba pre profesionálnych športovcov. Podceňovať by ich rozhodne nemali ani rekreační milovníci športu a napriek mladému organizmu tiež deti, ktoré trénujú výkonnostne. Telovýchovný lekár z Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Michal Fečík vysvetľuje, ako dokáže komplexná diagnostika podchytiť včas možné riziká, optimalizovať tréningový proces a zvýšiť výkonnosť. Prezradil tiež, akých chýb sa najčastejšie dopúšťajú amatérski športovci a prečo sa im nedarí schudnúť.

Informácie týkajúce sa fyzického zdravia a telesnej výkonnosti najčastejšie vyhľadávajú športové kluby zastrešujúce profesionálov. Mali by podľa vás pravidelné zdravotné prehliadky a diagnostické vyšetrenia podstupovať aj rekreační športovci?

U rekreačných športovcov je riziko poškodenia zdravia a vznik úrazov častokrát vyšší ako u profesionálov. Najčastejšie z dôvodu neznalosti svojho zdravotného stavu, prípadne vplyvom nevhodne nastaveného tréningového procesu. Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka slúži na posúdenie zdravotného a výkonnostného stavu športovca s cieľom stanoviť optimálne tréningové zaťaženie vzhľadom k aktuálne zvoleným cieľom. Vyšetrenie je obzvlášť dôležité u jedincov stredného a vyššieho veku, ktorí sa rozhodli prerušiť sedavý spôsob života, nemajú od mladosti vytvorené športové návyky a sú nositeľmi viac ako dvoch rizikových faktorov ischemickej choroby srdca.

Ako pre nich môže byť návšteva ambulancie telovýchovného lekárstva prospešná?

Cieľom je už spomínané odhalenie zdravotných odchýlok, ktoré by sa mohli manifestovať vo forme ochorenia, prípadne až náhleho úmrtia športovca. Doplnkom je určenie telesnej zdatnosti s následnou možnosťou optimálneho nastavenia tréningového procesu k zamýšľanému tréningovému cieľu či plánovanej intenzite tréningu. U rekreačných športovcov bez stanovených konkrétnych cieľov sa snažíme individuálne odporučiť vhodné pohybové aktivity a druhy športov s pozitívnym efektom na zdravotný stav, pričom sekundárne docielime tiež zvýšenie telesnej zdatnosti,  sebadôvery či psychickej regenerácie.

Aké metódy a vyšetrenia klientom ponúkate?

Obsahom lekárskej prehliadky na našom pracovisku je podrobná anamnéza, komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži. Ďalej antropometrické vyšetrenie, teda celotelová analýza prístrojom InBody, spirometrické vyšetrenie pre stanovenie vitálnej kapacity pľúc a úsilného výdychu, elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji, kontinuálne počas záťaže a v zotavovacej fáze. Okrem toho  laboratórne vyšetrenie krvi a moču, spiroergometrické vyšetrenie, posúdenie metabolickej flexibility a  vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu. Vďaka spolupráci s našou kardiologičkou MUDr. Vaňovou je možné po dohode doplnkovo realizovať aj echokardiografické vyšetrenie a špeciálny typ EKG určeného pre športovcov so zameraním na prevenciu náhlej kardiálnej smrti. 

Zdroj: AGEL

najčastejšou príčinou neúspešnej redukcie hmotnosti je nesprávne zvolený typ pohybovej aktivity, ktorý vedie v krátkom čase k zraneniu pohybového systému.

V snahe schudnúť sa ľudia častokrát obracajú na osobných trénerov a výživových poradcov, ktorí im pripravia tréningový plán aj jedálniček. Stáva sa však, že ani pozitívna zmena životného štýlu vo forme pravidelnej fyzickej aktivity a dodržiavania odporúčaného stravovania neprinášajú vytúžený výsledok. Prečo je tomu tak?

Z mojej skúsenosti  je najčastejšou príčinou neúspešnej redukcie hmotnosti nesprávne zvolený typ pohybovej aktivity, ktorý vedie v krátkom čase k zraneniu pohybového systému. Tréningové jednotky u obézneho športovca by mali pozostávať zo správnej kombinácie aeróbneho a silového tréningu pod kvalifikovaným dohľadom. Aeróbna aktivita by mala byť vykonávaná optimálne v nízkej intenzite, ale v dostatočnej dĺžke, teda aspoň 45 minút a viac. Práve pri tejto intenzite organizmus využíva ako zdroj energie na svalovú činnosť v prevažnej miere tuky. Z môjho pozorovania vo fitnescentrách a na základe analýz snímačov pulzovej frekvencie z tréningových jednotiek je príčinou neúspechu práve vysoká intenzita aeróbnej aktivity.

Vtedy je ako zdroj energie pre svalovú činnosť využívaný glykogén a len v minimálnej miere tuky, vďaka čomu tiež dochádza k výraznému predĺženiu doby rekonvalescencie. Problémom môže byť prípadne jej nedostatočná dĺžka. Ak sa takéto intenzívne tréningové jednotky opakujú viackrát do týždňa, výsledkom je progresívne sa zhoršujúca únava, paradoxne pokles výkonnosti, minimálny váhový úbytok a následná demotivácia človeka. Samostatnou kapitolou sú jedálničky. V snahe dosiahnuť rýchly váhový úbytok a spokojnosť klienta výživoví poradcovia veľakrát preferujú rozličné formy diét.

Nízkosacharidovú, keto, prerušovaný pôst a iné, namiesto dlhodobo udržateľného jedálnička. Obézny športovec sa tak opakovane niekoľko rokov pohybuje v cykloch chudnutia a priberania s prevahou stáleho prírastku na hmotnosti, až napokon snahu schudnúť vzdá. Avšak horšie ako neefektívne či nesprávne nastavená forma tréningu a stravovania je riziko v prípade, ak má športovec napríklad doteraz nediagnostikované ochorenie štítnej žľazy, či diabetes mellitus. Nevhodná diéta mu môže spôsobiť výrazné zdravotné komplikácie až ohrozenie života. Pri morbídne obéznych ľuďoch sa v procese chudnutia často podceňuje spolupráca s psychológom. V prevažnej väčšine pacientov je totiž aj pri správne zvolenej pohybovej aktivite, jedálnička a kvalifikácii kondičného trénera častou príčinou neúspechu zlyhanie mentálneho nastavenia.    

Vhodne zvolený tréningový plán zohráva vo výkonnostnom progrese len čiastočnú úlohu.

Je zlepšenie športových výkonov vždy vecou efektívneho, na mieru „šitého“ tréningového plánu alebo existujú prípady, kedy u človeka nie je možné dosiahnuť stanovený cieľ?

Vhodne zvolený tréningový plán zohráva vo výkonnostnom progrese len čiastočnú úlohu. Zabúdať netreba ani na dodržiavanie zdravého životného štýlu vo forme pitného a spánkového režimu, zdravého a nutrične vyváženého stravovacieho plánu, pravidelnej regenerácie, kompenzačných pohybových aktivít, motivácie a dôkladnej znalosti zdravotného stavu. Pri zohľadnení všetkých spomínaných činností môžu dôležitú úlohu v rámci kondičných a silových športov zohrávať ešte často diskutované individuálne genetické limity človeka.

Ako je to s deťmi, ktoré pravidelne športujú? Mali by pred vystavením pravidelnej fyzickej záťaži podstúpiť vyšetrenie?

Nutnosť telovýchovno-lekárskej prehliadky u detí s pomocou výberu vhodného športu a posúdením zdravotnej spôsobilosti je dôležitá vtedy, ak nie je primárnym záujmom rodičov len zdravá náplň voľného času, ale kde je dominantným cieľom zvyšovanie výkonnosti mladého športovca. Vo všeobecnosti platí, že náročnejší športový tréning je vhodný pre deti bez zdravotných porúch, ktoré sa často odhalia už pri opakovaných prehliadkach pediatra. Najprv v kojeneckom, neskôr v predškolskom a školskom veku. Samozrejme sa stáva, že eventuálna porucha sa objaví až pri vyšetrení u nás po niekoľkých mesiacoch či rokoch tréningu. Následný zákaz športovej aktivity môže byť pre dieťa a rodičov veľmi bolestivý, ale život zachraňujúci. 

Titulná fotografia – ilustračná, zdroj: USPLASH

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -