Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Viete rozpoznať finančné podvody?

- Reklama -

Investovanie je dôležitá súčasť zhodnotenia majetku, šetrenia na budúcnosť svojich detí, na svoj dôchodok, ale aj na kratšie životné ciele. Chráni našetrené peniaze pred infláciou a krízami, pred zmenami vo finančnej, daňovej či dôchodkovej legislatíve, a zároveň zhodnocuje majetok. Atraktivita a význam investovania rastie a to je jedným z motívov podvodníkov, prečo sa snažia vylákať od ľudí peniaze. Podľa aktuálneho FOCUS prieskumu má skúsenosť s podozrivou ponukou na investovanie takmer štvrtina opýtaných (24 %).

Exkluzívny reprezentatívny prieskum PARTNERS, ktorý realizovala v apríli 2024 agentúra FOCUS, tiež priniesol tieto zistenia:

  • medzi najčastejšie spôsoby, akými boli opýtaní kontaktovaní s podozrivou investičnou ponukou, patria hlavne sociálne siete a telefonáty (takmer v tretine prípadov) a reklamou cez web a nevyžiadaným e-mailom (vo viac ako štvrtine prípadoch).
  • pri presviedčaní o výhodnosti investovania sa stretli opýtaní predovšetkým s argumentom vysokého zisku / rýchlej návratnosti – uviedli to až dve tretiny opýtaných so skúsenosťou s podozrivou investičnou ponukou (65 %).
  • viac ako desatina opýtaných (12 %), ktorí sa stretli s podozrivou investičnou ponukou, má aj negatívnu skúsenosť spojenú s finančnou stratou. Takmer dve tretiny z nich (59 %) prišli o sumu do 1 000 € a približne tretina (31 %) dokonca do 5 000 €.

5 najčastejších investičných podvodov

Investičných podvodov a nekalých praktík je mnoho a stretávame sa nimi denne. Niektoré je možné odhaliť ľahšie, niektoré sú veľmi sofistikované. Podvodné, nekalé či zavádzajúce investičné ponuky stavajú na nízkej finančnej gramotnosti ľudí a emóciách založených na rýchlom zisku a bohatstve. Odborníci na financie a investovanie upozorňujú na päť najčastejších investičných podvodov, s ktorými sa Slováci stretávajú, a spresňujú, čo je na nich zradné.

Rýchle a extrémne vysoké zisky    

Investičný podvod spočíva v sľuboch dosiahnuť investíciou neštandardne vysoké výnosy a ešte aj vo veľmi krátkom čase. Prvým investorom sú vyplácané tieto vysoké výnosy väčšinou z vkladov nových, prichádzajúcich klientov a vkladov. Prostriedky často nie sú investované na trhu, ale končia v majetkoch vlastníkov a konateľov firiem. Peniaze nových klientov (investorov) sú používané na vyplatenie starých klientov, investorov. „Systém funguje, kým prichádza viac klientov-investorov, ako je klientov, ktorí chcú vyplatiť výnosy. Vtedy systém prestáva fungovať a skrachuje. Väčšina investujúcich klientov nielenže neuvidí vysoké zisky, ale prídu aj o celú svoju investíciu, ktorá niekedy tvorí aj všetky úspory ľudí, ktorí sa nechali takto oklamať,“ vysvetľuje prvú nekalú praktiku Maroš Ovčarik, riaditeľ spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS.

Hovoríme o investičných podvodoch založených na podobných formách, ako je Ponziho schéma alebo pyramída. Na Slovensku je známy nedávny príklad košickej firmy Axe Capital, kde 430 veriteľov prišlo takmer o 50 miliónov EUR.

100-percentná garancia výnosu

Každá jedna investícia so sebou nesie riziká. Niekedy vysoké, inokedy nízke, viac akceptovateľné pre investora. Tým najväčším rizikom je strata všetkých investovaných peňazí, nočná mora všetkých investorov. „V praxi k tomu môže dôjsť napríklad tým, že spoločnosť, do ktorej investujeme, skrachuje z dôvodu zlých manažérskych alebo podvodných rozhodnutí samotných manažérov a majiteľov firmy. Každá investícia má určité riziko a je potrebné o ňom vždy investorov informovať, a v žiadnom prípade sa pri investícii nesmie objaviť formulácia „100 % garancia“, „garancia vrátania všetkých investovaných prostriedkov“, „garantovaná investícia“ a podobne,“ spresňuje Maroš Ovčarik.

Firma bez licencie

Na Slovensku sa môžu venovať spoločnosti investovaniu peňazí iných ľudí a firiem iba vtedy, ak získajú od Národnej banky Slovenska potrebnú licenciu. Firmy na získanie licencie musia spĺňať pomerne náročné požiadavky a sú pod neustálym dohľadom centrálnej banky, ktorá kontroluje napríklad aj to, že peniaze investorov sú použité výhradne na nákup investícii, na ktorých sa investor so spoločnosťou dohodol. „Na trhu sú však aj spoločnosti, ktoré sa snažia operovať na investičnom trhu bez licencie. Niektoré legálne, niektoré nelegálne. Ľudia by mali v každom prípade vedieť, že nelicencovaná spoločnosť znamená pre investora väčšie riziká, že investuje do spoločnosti bez kontroly regulátora a povinnosti dodržiavať legislatívu, ktorej ambíciou je chrániť ľudí, ktorí chcú investovať. Preto prvá otázka pred investovaním by mala byť, či je spoločnosť licencovaná centrálnou bankou,“ hovorí Maroš Ovčarik. Preveriť spoločnosť, či má na Slovensku licenciu, si môže každý jednoducho na webe NBS na https://subjekty.nbs.sk/.

Príkladom takéhoto podvodného konania sú napríklad stránky a aplikácie, ale aj promo investovať cez takého platformy. Za Slovensko môžeme spomenúť napríklad aj firmu World Agency, ktorú propagoval napríklad aj Rytmus. Alebo sociálne siete a deepfake videá so známymi ľuďmi, ktoré odporúčajú ísť na nejakú stránku podvodnej investičnej spoločnosti.

Zavádzajúce investičné tvrdenia

Je viacero klamlivých a nebezpečných tvrdení, ktorými vás podvodný investor môže nalákať na investovanie. „Často sú dobre formulované a založené na polopravde, ktorá má vzbudiť presvedčenie o budúcej vyššej hodnote, či žiadnom riziku. Nebezpečie týchto tvrdení spočíva v tom, že môžu viesť ľudí k nesprávnym investičným rozhodnutiam a finančným stratám,“ tvrdí Matej Dobiš, analytik portálu Finančný kompas. Takými klamlivými investičnými tvrdeniami sú napríklad – „kopíruj investičné stratégie úspešných investorov a zbohatneš“, „investovanie je bez rizika“, „reality neklesajú“, „máme tajné informácie, ktoré sú garanciou vysokého zisku“ alebo napríklad aj „zlato ochráni vždy voči inflácii.“ (vysvetlenie na záver TS)

Je dôležité, aby ľudia boli kritickí voči investičným tvrdeniam a robili svoj vlastný výskum predtým, ako investujú svoje peniaze. Špeciálne, ak ide o dlhodobú investíciu, typu sporenie pre dieťa, či tvorba dôchodkového zabezpečenia,“ odporúča Matej Dobiš. Získanie správnych informácií od spoľahlivých zdrojov a poradenstvo od odborníkov môže pomôcť minimalizovať riziko straty peňazí a podvodu.

Všetko na jednu investíciu – absencia diverzifikácie

Podvodnou investičnou praktikou je tiež nátlak na investovanie do jedného investičného produktu. „Problém investovania do jedného typu aktíva spočíva v rizikovosti investície, zvlášť ak ide o investíciu nastavenú na vysoké percento zhodnotenia. Takéto investície sú rizikové investície, sú často špekulatívneho charakteru a to obsahuje vysoko nepravdepodobné očakávania a teda aj vysokú pravdepodobnosť straty investovaných peňazí. Príkladom je napríklad pretláčanie jedného typu aktíva, či už akcií, dlhopisov, zlata, či dokonca kryptomien. Ak ste sa dostali k investícii iba na základe reklamy, skontrolujte si históriu jej výnosov,“ hovorí Matej Dobiš.

Analytik tiež odporúča, aby ste neverili nereálnym výnosom, ponukám, ktoré chcú, aby ste neinvestovali do iných aktív, ale naopak, iba do jedného – toho správneho – teda toho ich. Ak chýbajú informácie o riziku, pravdepodobne je vysoké. Naopak, dobrým príkladom sú investičné spoločnosti, ktoré vopred upozorňujú, že cieľom investície je vyšší výnos s potrebou podstúpiť na strane investora vyššie riziko. Ide o jasný signál, že investované peniaze majú predstavovať iba časť celkového kapitálu investora.

Ilustračná snímka, zdroj: Unsplash

-Tlačová správa-

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -