Autentické príbehy, nadčasové témy

Vydrazia dlho nezvestný obraz Emila Fillu

0

Spoločnosť ART INVEST, prestížna slovenská komerčná galéria, poteší v sobotu 30. apríla 2011 všetkých milovníkov umenia. V bratislavskom hoteli Carlton usporiada už svoju siedmu jarnú aukciu umenia. V dražbe bude 196 diel od 127 autorov, nevynímajúc skutočné výtvarné lahôdky.

Najväčším lákadlom pre zberateľov bude doteraz nezvestný obraz popredného predstaviteľa českého kubizmu Emila Fillu, ktorý sa v ponuke objaví s vyvolávacou cenou 80-tisíc eur. Diela z tohto obdobia sa predávajú na českom trhu približne za 220-tisíc až 240-tisíc eur, preto je suma veľmi zaujímavá pre akéhokoľvek zberateľa či investora.

O význame diela Zátišie s klarinetom a ovocím svedčí aj jeho zaujímavý osud. V roku 1939 sa s ním autor nechal zvečniť vo vlastnom ateliéri, a to tesne pred odchodom do koncentračného tábora. Už vtedy mal tušenie, že sa z neho naspäť nevráti, a takto sa v podstate navždy lúčil zo svojim ateliérom a celým svojím dielom. Od tej doby bol obraz nezvestný. V 50. rokoch kúpil obraz tohto komunistami zaznávaného umelca v zapadnutom pražskom starožitníctve český zberateľ, ktorý koncom 60. rokov emigroval do Švédska. Práve odtiaľ sa obraz Zátišie s klarinetom a ovocím dostal na Slovensko.

„Dielo z roku 1939 je v súpise Emila Fillu, ktorý zostavila jeho rodina. Najbližší príbuzní sa veľmi tešia, že obraz sa po toľkých rokoch objavil na verejnosti. Dielo je dokonca publikované v poslednej obsiahlej monografii maliara od Vojtěcha Lahodu, a to v pôvodnom ráme, v akom ho možno obdivovať dodnes. Fotografiu do monografie poskytla z vlastného archívu rodina Emila Fillu. K dielu je súčasne priložený súdnoznalecký posudok PhDr. Tomáša Vlčka, riaditeľa zbierky moderného umenia v Národnej galérii v Prahe,“ zdôrazňuje Michal Volčko, konateľ aukčnej spoločnosti ART INVEST. Tvorba z 30. rokov minulého storočia je vo Fillovom diele veľmi hodnotným obdobím. V tom čase vystavoval svoje obrazy na slávnej medzinárodnej výstave Poesie 32 vo výstavnej sieni Mánes v Prahe, a to za ceny, ktoré prevyšovali hodnotu iných vystavovaných diel napr. od Maxa Ernsta, Giorgio de Chirica alebo Joanna Miró.

Jarná aukcia prinesie aj obraz od Endre Némeša Pražská Madona za dverami z roku 1943. Výnimočné galerijné dielo s vyvolávacou cenou 24-tisíc eur pochádza z umelcovho najlepšieho obdobia tvorby (1936 až 1945). Jeho zberateľská exkluzivita stúpa aj pre výrazný nedostatok diel z tohto obdobia a v tejto kvalite, či už na domácom alebo medzinárodnom trhu.

Spomedzi ďalších možno spomenúť aj diela zakladateľov slovenského moderného maliarstva (M. Benku , M. A. Bazovského, E. Gwerka, J. Hálu), obrazy predstaviteľov generácie 1909 (E. Nevana, J. Mudrocha), či diela legendárnych Galandovcov (V. Kompánka, J. Barčíka, M. Laluhu, M. Paštéku a R. Krivoša).

words & Photos: Karishma

www.artinvest.sk