Free Porn
xbporn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Výstava IGI BREZO – A RIEKA TEČIE…

- Reklama -

Rodák z Oravy Igi Brezo vystavoval vo svetových a európskych galériách v mnohých štátoch Európy, ale aj Ázie, strednej, južnej a severnej Amerike. V roku 2012 predstavil svoje maliarske práce v Kalifornii, čo malo výrazný vplyv na jeho tvorbu. Diela vystavené Los Angeles, v Pasadene, Glendele, Palm Springs, Londýne, Izraeli, Paríži či Prahe. Jeho obrazy s plné dynamizmu a expresionizmu v štýle americkej akčnej maľby. A teraz si ho môžete pozrieť v Bratislave.

Igi Brezo patrí k tomu typu umelca, ktorý rád prekvapuje svojou maliarskou spontánnosťou. “Od svojich prvých maliarskych diel inklinoval k americkému abstraktnému expresionizmu, k akčnej a gestickej maľbe, ale aj európskemu informelu, tachizmu a štrukturálnej maľbe. Jeho obrazy predstavujú explozívne maliarske erupcie. Maľby vyžarujú jasné, ale aj tlmené, vnútorné tóny farieb. Majú svoje farebné svetlá, ale aj magické, tajomné hĺbky monochrómov,” opisuje tvorbu umelca kurátorka výstavy Dagmar Kudoláni Srnenská.

“Aj keď mu v začiatkoch bol dobrým umeleckým radcom akademický maliar Ignác Kolčák, jeho vplyv je sotva badateľný na Brezových dielach. Do výtvarnej akríbie mu však dal výraznú prácu s farebnou hmotou a svetlom. Igimu Brezovi dlhšie trvalo, než sa odvážil predstaviť verejnosti svoju tvorbu. V roku 2008 začal intenzívne maľovať. Hlavnou inšpiráciou jeho maľby bola a stále je príroda. Topografia zeme, podoby a premeny živlov – zeme, vody, ohňa a vzduchu, ale aj nálady a atmosféra krajiny, jej detaily a štruktúry. Podstatná však v jeho tvorbe bola interpretácia vnútorných síl a energií vyžarujúcich z prírody,” pokračuje ďalej.

Podľa kurátorky jeho túžbu výtvarne sa vyjadriť, možno charakterizovať ako intelektuálny záujem, ktorý je príbuzný k takmer faustovskému smädu po poznaní teatra mundi – divadla sveta, symbolicky tiež po magickej prírode a tajomnom vesmíre. “Láka ho atmosféra vyvolaná premenami povestných štyroch živlov alebo babylon času s jeho intenzívnym prežívaním citovosti a zmyslovosti. Jeho výtvarné práce sú plné snahy nadväzovať dialógy s kráľovskými záhradami, objavovať ukryté pamäti stromov, tráv a lúk. Preto si prirodzeným spôsobom prisvojuje výrazové prostriedky, ktoré zdôrazňujú explozívnu silu kontrastných a svietivých farieb. Vytvárajú taktiež napätie medzi jednotlivými vrstvami a štruktúrami, ktoré prenáša do obrazového priestoru svojich maliarskych kompozícií. Igi Brezo rád používa expresivitu línie a tvaru, ako aj monumentálnosť obrazového posolstva. Extrovertnosť maliarskeho rukopisu sa uňho často spája s introvertnosťou intelektu. V jeho maľbách sú plne vyjadrené pocity súčasného človeka pohybujúceho sa medzi romantizmom dávnych čias a realizmom dnešnej chaotickej doby. Vyjadruje to vlastnou cestou prostredníctvom intuitívneho, magického či mýtického vynárania seba a skutočnosti. Svojim neraz dramatickým a expresionistickým maliarskym prejavom sprítomňuje isté zobrazenie vlastných predstáv o „idealizovanej“ druhej prírode, o raji vytvorenom z tajuplných a magických spojení človeka a prostredia v ktorom žije.”

“Brezove pohľady do inej galaxie, inferna či hviezdnej mapy sú dielami o špecifickom obrazovom videní, spojení reality a fantázie, ale aj maliarskej a ľudskej meditácie. Rozjímaním o našej planéte, nebeskej oblohe a nekonečnom vesmíre sa vedome snaží mobilizovať túžbu po súlade v chaotickom svete, výtvarným prejavom vniesť prvky spirituality a rovnováhy do vnútorného sveta súčasného človeka. Jednotlivé diela z obdobia posledných rokov nesú v sebe poslanie, v ktorom je obsiahnutá myšlienka neubližovať sebe, iným ľuďom ani svojmu okoliu. Umelecké práce svojim harmonizačným nábojom vytvárajú potrebnú symbiózu s  prírodnými zákutiami tak, aby vyjadrovali silu  výpovede a maliarskej energie Igiho Brezu.”

Vernisáž výstavy “A RIEKA TEČIE…“ sa koná v stredu 19. októbra 2022 od 19.00 hodiny v T&AC Gallery Zámocká 22.

Výstavu si môžete pozrieť do 12. 11.2022 každý deň okrem nedele a pondelka  od 14 h do 18 h.

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -