Autentické príbehy, nadčasové témy

Výstava SOCHA VČERA A DNES prináša diela 23 sochárov

- Reklama -

Nenechajte si ujsť výstavu SOCHA VČERA A DNES, 23 slovenských slovenských sochárov a výber ich tvorby z obdobia rokov 1998 až 2024.

Spomínaná výstava sa koná vo výstavných priestoroch Turuk GalleryBratislave. Predchádzala jej vernisáž, kde vystúpil hudobný hosť Jerguš Oravec a nechýbalo aj občerstvenie. Vernisáž sa konala v utorok 20. februára. Pre verejnosť je výstava sprístupnená do 16. marca 2024 každý utorok až sobotu v čase od 14-18 hodiny.

Výstava prináša mnoho pohľadov a názorov. “Slovenské sochárstvo za posledné dve desaťročia prinieslo do výtvarného umenia viacero diametrálne odlišných umeleckých, estetických, filozofických či spoločenských názorov. Slovenskí sochári v ničom nezaostávajú za svojimi kolegami z iných krajín, ktorí taktiež radšej preferujú účasť na zahraničných projektoch, výstavách alebo samostatných prezentáciách, ale Turuk Gallery sa rozhodla poskytnúť svoj výstavný priestor a  zapojiť umelcov – sochárov z viacerých generačných vrstiev, rozmanitých štýlov a navyše zaujať myšlienkou, že táto prezentácia po dlhom čase má svoj zmysel,” hovorí na úvod kurátorka výstavy Dagmar Kudoláni Srnenská.

Podľa jej slov dal podnet Martin Dzurek, sám sochársky činný, samotná kurátorka spolu s galeristom Igorom Turuk ju realizovali v tejto podobu, akú máte možnosť vidieť. Hovorí tiež, že výtvarné diela vybraných sochárov-umelcov majú široko spektrálne námetové zameranie, od realistických, romantických, expresívnych, surreálnych až po abstraktné práce. “Výstava ponúka rozmanitosť výtvarných postupov a umeleckého myslenia. Je to aj tým, že mnohí z nich absolvovali štúdium alebo mali študijné pobyty v rôznych zahraničných mestách, či to bolo Toronto, Paríž, Praha, Viedeň, Drážďany, Krakov alebo Budapešť.”

Na snímke Dagmar Kudoláni Srnenská a Igor Turuk, foto: Milina Strihovská

Dagmar Kudoláni Srnenská priznáva, že prehliadka je zároveň aj istým pracovným stretnutím viacerých generácií, kde starší vystavujúci umelci sa konfrontujú s najmladšou generáciou. Najstarší sa narodil v  roku 1943 a najmladší v roku 1986. “Tak sa prirodzene v rozsahu veľkého vekového rozpätia vytvára aj zaujímavé tvorivé napätie v rámci interpretácie námetu a štýlu jednotlivými výtvarnými prostriedkami. Máme tak možnosť porovnávať a urobiť si relatívne celistvý obraz o charaktere výtvarných prác súčasných slovenských sochárov a porovnať ich diela v súradniciach európskeho či svetového umenia,” pokračuje.

Snímka z vernisáže, foto: Milina Strihovská

Tvorba vybraných sochárov sa podľa nej v ich umeleckej činnosti nesústreďuje len na jednu disciplínu, často ich voľný výtvarný prejav je osobitý aj v oblasti maľby, fotografie, kresby, video-artu alebo inštalácie. “Na tejto výstave však prezentujú len svoju sochársku tvorbu. Na pôde galérie tak poskytujeme priestor pre priamy vizuálny kontakt s  umeleckými postojmi a výtvarnými názormi našich sochárov. Iste tým prispejeme k rozšíreniu i obohateniu názorovej polarity na slovenský sochársky prejav, no v neposlednom rade približujeme bohatú a širokospektrálnu umeleckú činnosť vybraných umelcov,” uzatvára Dagmar Kudoláni Srnenská, kurátorka výstavy.

Foto:  Razvan Amarandei 

Výstavu si môžete pozrieť do 16.03.2024 každý utorok až sobotu v čase od 14-18 h.

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -