Autentické príbehy, nadčasové témy

Zelené vrcholky nového mesta

0

Konzorcium Daewoo a mestská samospráva Gwanggyo predstavili ambiciózny projekt, ktorého dizajn vytvorili holandskí architekti MVRDV, ktorí zvíťazili v súťaži o najzaujímavejšie dizajnérske spracovanie mestského centra mesta budúcnosti Gwanggyo. To sa nachádza 35 kilometrov od juhokórejského hlavného mesta Soulu.

Dizajn je založený na sérii budov, ktoré svojím tvarom a vhodne vloženou vegetáciou budú pripomínať kopce s rozmanitými možnosťami využitia. Cieľom tvorcov je vyriešiť problém hustoty mestského obyvateľstva a podporiť ďalší rozvoj okolo tohto „Power Centra“, jednej z moderných dominánt budúceho nového mesta.
Od začiatku milénia sa pri plánovaní mestských centier s vysokou koncentráciou obyvateľstva využívajú rozličné programy rozvoja. Tieto programy sa skladajú z mixu, ktorý tvoria také súčasti života, ako spoločenské dianie, maloobchod, kultúra, bytová problematika, budovanie kancelárií a zábavných centier v novej metropolitnej oblasti. Takisto sa rozvoja dotýkajú oblasti, ktoré sú súčasťou stratégie „Power Centre“. Gwanggyo Power Centre sa bude skladať z bytov o rozlohe 200 000 m2 a 48 000m2 kancelárií.  S rozlohou 200 000m2 sa ráta aj pri obchodných, kultúrnych, vzdelávacích a zábavných priestoroch, ale rovnaká plocha je tiež vyhradená aj pre parkoviská.

Umiestnenie, plánovanie jednotlivých fáz výstavby, či priestorov spadajú pod rôzne programy, ktoré umožnia všetky elementy  – prstence – prepojiť. Práve skutočnosť, že budovy budú vytvorené z na seba uložených kruhových vrstiev, zabezpečuje vysokú variabilitu. Na druhej strane poskytnú tieto časti samostatné priestory pre „outdoorový“ život. Ten sa týka aj výsadby okolo stupňovitých terás, kde systém cirkulácie umožní dodávku vody na jednotlivé poschodia a tak zavlažovať zeleň. Strechy týchto „kopcov“ a tiež terasy sú vysadené živými plotmi, vytvárajúcimi zaujímavý a okamžite rozpoznateľný, súdržný park. Tento vertikálny park zdokonalí klímu a ventiláciu, zníži spotrebu energie a vody. Výsledkom budú dominantné, zelené „kopce“, týčiace sa nad okolitou krajinou.

Okolie bude obklopené krásnym jazerom a zalesnenými kopcami. Cieľom architektov je vytvoriť dokonalú krajinu, ktorá bude tvoriť súčasť moderného programu, s cieľom skvalitniť život obyvateľov obklopených zeleňou parkov.
Posuvné podlažia umožňujú vytvárať efekt prázdnych jadier, pomocou ktorých bude možné zväčšiť priestory átrií. Tie poslúžia ako vestibuly pre bytové jednotky a kancelárie, či námestia pre shopping centrá, ale aj sály pre múzeá, alebo strediská zábavy. V každej veži sa budú nachádzať prázdne priestory, ktoré budú zásobovať átriá svetlom a ventiláciou. Na nižších poschodiach budú átriá spojené prostredníctvom verejných priestorov vhodných pre „outdoorové“ priestory.

Celkovo projekt predpokladá počet obyvateľov mesta 77 000. Dokončenie je naplánované v roku 2011.

NIPOS      Photos: ISIFA

www.mvrdv.nl