Autentické príbehy, nadčasové témy

Žena, ktorá vládne bronzu

0
Žena, ktorá vládne bronzu

Mladá výtvarná umelkyňa Jana Brisudová v posledných rokoch umeleckej a výtvarnej činnosti prešla skutočnou vitálnou a aktívnou tvorivou sochárskou prácou. Jej energický a životaschopný náboj popasovať sa s čímkoľvek, čo má ľudský, filozofický a umelecký rozmer, ju viedlo k hľadačstvu osobitých výrazových prostriedkov, ktoré sú odvodené od klasických postupov európskeho sochárstva. Interpretuje ich však postmodernou rečou našej doby.

Je jedinou sochárkou – ženou, ktorá v súčasnosti intenzívne tvorí v bronze a uctieva čaro a silu hmotnej stránky diela. Niekoľkoročné štúdium u nestora slovenského sochárstva Tibora Bártfaya podporilo u nej symbolicky spájať mytológie dávne aj jej vlastné, neraz s erotickým podtónom. Brilantnosť a precíznosť bronzových plastík a reliéfov je charakteristickým znakom tvorby Jany Brisudovej. Dôležitá je však u nej hmotná výstavba, vnútorná konštrukcia a tým prirodzene duchovný a psychologický rozmer sochárskeho diela.

small

Je to predovšetkým modelácia, ktorá plní u mladej sochárky funkciu vnútornej architektúry prenikajúcej na povrch sochy. Jana Brisudová totiž vždy ráta so svetlom prostredia, ktoré sa v jednotlivých partiách bronzovej plastiky či reliéfu mení na hru tieňov, zdôrazňuje a dopĺňa rôznu intenzitu kvality modelovaného tvaru. Svetlo modelujúce sochársku hmotu kreuje rovnako prostredie, ktoré ju obklopuje. Modeluje však aj zdanlivú ľahkosť tvorivého prístupu Jany Brisudovej, ktorý je však z hľadiska umeleckého veľmi náročný a zodpovedný.

small_2

Profil:

Narodila sa v Bratislave. Je jedinou sochárkou – ženou, ktorá v súčasnosti na Slovensku intenzívne tvorí v bronze.
Dôležitá je u nej hmotná výstavba, vnútorná konštrukcia a tým duchovný´ a psychologicky´ rozmer diela. Tvorí tiež reliéfy v kamenine v kombinácii so sklom. Aktívne vystavuje nielen autorsky, ale aj v rámci Spolku výtvarníkov Slovenska.
Je uvedená vo svetovej encyklopédii Women in Art.

small_1

Autorka ocenení:

  • Slovenka roka
  • Eurydika (Hudobné ocenenie SOZA)
  • Dunajská perla (Bratislavské módne dni)
  • Zlatý záchranársky kríž (Slovensko a Česko)
  • Minerva Crystallinus (Krištáľový ples SND)
  • Words & Photos: Archive

www.janabrisudova.com