Autentické príbehy, nadčasové témy

Azerbajdžan

Each artwork deserves appreciation and through the tags we set we try to keep the artists' brushwork in mind.

Azerbajdžan a Uzbekistan: Bohatá minulosť, krásna príroda a pamiatky

Kaukazský Azerbajdžan a stredoázijský Uzbekistan. Krajiny, ktoré zaznamenali po rozpade Sovietskeho zväzu nebývalý pokrok a v danom regióne sú najvyspelejšie. Majú...