Autentické príbehy, nadčasové témy

darovanie krvi

Each artwork deserves appreciation and through the tags we set we try to keep the artists' brushwork in mind.

Valentínska kvapka krvi 2023

Slovenský Červený kríž sa viac ako 60 rokov venuje osvetovým aktivitám v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. Už 28 rokov, vždy vo februári,...