Hľadať

Dialóg na rôzne témy / Interview

Biznis rozhovory si v prvom rade dokážu získať priazeň ľudí, ktorí sa obchodu aktívne venujú. Interview s Jánom Baliakom – generálnym riaditeľom spoločnosti Silvesco – však dokáže osloviť každého čitateľa. Počas nášho stretnutia bez váhania odhalil svoju profesionálnu i ľudskú stránku. A to je vždy príťažlivé.

Pán Baliak, myslím, že na úvod nášho rozhovoru by bolo zaujímavé predstaviť spoločnosť SILVESCO. V čom tkvie jej poslanie?
Spoločnosť SILVESCO pôsobí v oblasti inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu. Hoci je pomerne mladá, staviame na starých základoch. Moja rodina je technicky zameraná, tak využívam dlhoročné skúsenosti a prax ľudí, ktorých dôverne poznám a môžem sa na nich spoľahnúť. Jej poslanie by sa dalo špecifikovať ako zabezpečovanie kvality výstavby a tak nepriamo aj zlepšovanie kvality bývania a fungovania firiem.

Ktorých klientov by mohli zaujímať vaše služby?
Každého. S potrebou inžinierskogeologického prieskumu sa nestretávajú len projektanti, či developeri, ale aj bežný ľudia, či už je to pri stavbe domu alebo chalupy. Inžinierskogeologický prieskum odhalí úskalia podložia, čím môžeme predísť sadaniu budov, trhlinám na fasádach, či zasypanej alebo zatopenej stavebnej jame. To sú len príklady porúch, ktoré môže spôsobiť zanedbanie alebo neuskutočnenie inžinierskogeologického prieskumu. Šetrenie nákladov sa niekedy nevypláca, lebo cena za odstránenie porúch často prevyšuje cenu za vykonanie prieskumu.
Dnes sú v móde studne, vrty pre tepelné čerpadlá a solárne elektrárne, pre ktoré sme v poslednom období realizovali inžiniersko-geologické prieskumy.

S ktorými klientmi ste už spolupracovali?
Škála je pomerne široká, od bežných ľudí až po veľké projektantské spoločnosti, ako napríklad Takenaka. Posudzovali sme viaceré staveniská priemyselného parku v Nitre pre spoločnosti SONY, MEIKI, RYOKA GLOBAL a podobne. Veľkým klientom ja aj Nafta, a.s. Gbely, PORSCHE IMMOBILIEN a iné. Inžinierskogeologické prieskumy sme vykonávali aj pre hotely, spomeniem nový hotel Hilton v Košiciach; obchodné centrá – Shopping Center Tulip. Ako vidíte pri týchto referenciách, geologické prieskumy sa vykonávajú pri všetkých stavbách.

Filozofia spoločnosti SILVESCO sa sústreďuje na tri dôležité body – odbornosť, kvalitu a rýchlosť. Mohli by ste ich podrobnejšie rozvinúť?
Odbornosť, kvalita a rýchlosť by mali byť alfou a omegou každej spoločnosti, nielen našej. Sú to body, na ktorých si veľmi zakladám, čo aj veľmi oceňujú naši klienti. Po zrealizovaní inžinierskogeologického prieskumu vyhotovujeme záverečnú dokumentáciu vo zviazanej forme A4 a v digitálnej forme na CD. Klient si tak môže naštudovať celý prieskum z grafov, výpočtov a tabuliek. V prípade zahraničného klienta vieme túto záverečnú dokumentáciu preložiť do ktoréhokoľvek jazyka. Náš tím ľudí komunikuje vo viacerých cudzích jazykoch, v ruštine, angličtine a francúzštine.

V súčasnosti je už téma krízy možno ošúchaná, ale predsa je tu miesto pre otázku týkajúcej sa práve tejto nepríjemnej „dáme“. Dopad ekonomickej krízy sa negatívne prejavil aj na Slovensku v rôznych segmentoch ekonomiky, ale aj života. Dotkli sa jej dôsledky aj vašej spoločnosti?
Áno, aj my sme dôsledky tejto, ako vravíte, „dámy“ pocítili. Kríza zasiahla aj stavebníctvo, takže tento útlm pocítili všetci v brandži – projektanti, stavebné firmy a aj my geológovia, keďže sú naše profesie úzko späté. Novým podmienkam na trhu sme sa prispôsobili, a tak ideme ďalej s novými vyhliadkami do budúcna. Vďaka našej filozofii – „odbornosť, kvalita a rýchlosť“ – máme stálych klientov a vďaka nášmu mladému tímu ľudí verím, že budeme mať mnoho ďalších nových klientov.

Ako vnímate „zelené aktivity“, ktoré sú dnes čoraz populárnejšie? Nemáte pocit, že niekedy „green“ aktivity môžu byť veľmi zaujímavou formou prezentácie?
Ochrana životného prostredia je jedným z našich cieľov. „Green“ aktivity sú dnes veľmi v móde. Mnoho firiem sa prezentuje ekologickým myslením. Myslím si, že je to správne cielená reklama. Pri geológii sa zasahuje do územia, preto každý investor by mal vedieť na akej pôde stavia, ako jeho stavba zasahuje do prostredia a čo môže prípadne stavba spôsobiť.

Ste aj vy „green“ pozitívny?
Snažím sa byť, lepšie povedané, učím sa byť. Každý by mal prispieť svojou troškou, aspoň triediť odpad. Treba začať už odmalička, aby sa toto myslenie stalo samozrejmosťou. Teší ma, že sa v tomto smere rozbieha aj Slovensko a po vzore krajín západnej Európy, sa začína nielen rozprávať ale aj konať, či už ide o eko-bývanie, eko-energiu a podobne.

Myslím si, že by sme mohli prejsť k osobnejším otázkam. Aké aktivity vyhľadávate vo svojom voľnom čase?
Voľného času mám veľmi málo, takže sú tieto chvíle pre mňa ešte vzácnejšie. V mladosti som hrával futbal, na ktorý si nájdem čas ešte aj dnes. Ten je pre mňa najväčším relaxom. Rád lyžujem, tak z času na čas oprášim aj lyže. Posledne, ako nový šport, som skúšal golf, ktorý sa mi zapáčil, lebo človek pri ňom príjemne relaxuje a poprípade sa porozpráva aj s kamarátmi. Rád chodievam do prírody, lebo pochádzam z malej dedinky na Horehroní.

Kulinárske umenie a radosť z vychutnávania kvalitného vína je čoraz populárnejšie. Nájdete si čas aj na podobné „radosti života“?
Dobré jedlo je korením môjho života, ale nie som náročný. Milujem dobré syry, či už sú to parenice a oštiepky zo salaša, alebo kvalitné talianske či francúzske syry. K tomu, samozrejme, patrí aj dobré víno, na ktorom si tiež veľmi rád pochutnám. Z vín preferujem slovenskú produkciu, ktorá je naozaj na vysokej úrovni.

Keďže sa snažíme prinášať informácie zo sveta luxusu, chcel by som sa vás spýtať na váš vzťah k tomuto fenoménu? Čo pre vás znamená luxus?
Na luxus v pravom slova zmysle  si nepotrpím. Hmotné statky sú pominuteľné, spôsobujú závisť. To je jedna z ľudských vlastností, s ktorou sa nerád stretávam. Pre mňa luxus znamená príjemné potešenie, ale postačí mi, keď je len raz za čas.

Peter Fritz                                     Photos: Peter Rak

www.silvesco.sk 

Mohlo by sa Vám páčiť