Hľadať

Hypnóza priamo zo zákulisia

Hypnóza priamo zo zákulisia

Po vydaní knihy Nádej autorky Renáty Ráchelovej vo mne opäť ožil záujem o hypnózu a jej využitie v praxi. Kedysi som o danej tematike prečítal niekoľko kníh a chcel som spoznať človeka, ktorý sa hypnóze skutočne venuje. Preto som pani Ráchelovú navštívil, no namiesto toho, aby som sa nechal uviesť do hypnózy, som jej položil niekoľko otázok.

 

Pani Ráchelová, na úvod nášho rozhovoru by som vám položil otázku, ktorá ma okamžite pri prečítaní niekoľkých riadkov z knihy zaujala. Hypnóza je veľmi moderná metóda liečby. Čo vás k nej priviedlo a prečo ste sa rozhodli počúvať ľudskú dušu?

V prvom rade sa vám chcem úprimne poďakovať, že ste sa rozhodli zaoberať sa psychologickou metódou hypnózy a dať ju do popredia. V druhom rade vám ďakujem za váš skutočný a neskrývaný záujem o túto oblasť.

Keby sa každý človek, ktorý má nejaký psychický alebo fyzický problém, rozhodol takto neskrývane, so záujmom a s chuťou ako klient na hypnóze spolupracovať, bolo by oveľa viac vyliečených, zdravých ľudí.

Hypnóza je pomerne stará psychologická metóda, ktorá siaha až do 18.storočia. Je veľmi účinná práve preto, že smeruje ku skutočnej príčine problému, narába s ňou, očisťuje ju, transformuje, napráva – či už konkrétny blok, ktorý vznikol z nepríjemnej situácie v minulosti človeka a usadil sa v duši, alebo zmenu v mysli, ktorá má nesprávny pohľad na svet, na situáciu, a tým vyvolala negatívnu energiu pretavenú do psychického problému. Ak sa psychický problém dlhodobejšie nelieči, nerieši, nepretransformuje na pozitívny vnem, prechádza do zdravotného/fyzického problému.

Keby sa táto fenomenálna metóda nezneužívala na rôzne show a na „rozprávky“, v ktorých niekto niekoho zhypnotizuje, a tým mu vsugeruje, aby štekal, kričal, bil sa, prepísal majetok a podobne, ľudia by sa jej toľko nebáli.

Človek totiž neurobí v hypnóze to, čo by neurobil v bežnom stave. Ak niekto v hypnóze šteká, lebo to dostal príkazom, urobil by to i v bdelom stave pri plnom vedomí – je to človek submisívny, teda človek podriaďujúci sa okoliu, s nižším sebavedomím, reagujúci a vykonávajúci príkazy a žiadosti iných.

K hypnóze ma priviedol už prvý ročník štúdia psychológie na vysokej škole, kde sme jednu hypnózu absolvovali i na sebe pod odborným vedením psychológa. Diali sa mi pri nej také fenomenálne veci, že som sa ňou začala zaoberať viac, pátrala som po nej, rozširovala svoje vedomosti a skúšala. No v tom čase ju na Slovensku niekto ani neškolil, ani príliš rozsiahlo nevykonával, a tak som absolvovala viaceré školenia v Českej republike a neskôr som ju na Slovensko priniesla v podobe organizovania kurzov pod vedením školiteľa z Česka s 35-ročnou praxou. Sama som ju začala zo začiatku praktizovať na rodine a najbližších, až neskôr prišli prví klienti. Dnes je tomu už dvanásť rokov.

Nestreli ste sa počas svojej kariéry s tým, že ľudia zapochybovali, keď sa dozvedeli o vašej špecializácii?

Áno, stretávala som sa s tým často v minulosti a stretávam sa s tým i dnes. Je to preto, lebo niektorí ľudia nevedia, že hypnóza je platná psychologická metóda uznávaná psychologickou obcou, lekármi, psychiatrami, no nie každý z nich ju používa, pretože je to metóda odborne náročná. A hlavne by s ňou nemali pracovať ľudia bez patričného vzdelania. Psychologický základ je podmienkou.

Ak by toto ľudia o hypnóze vedeli, ako som už spomínala, prestala by sa hypnóza zneužívať na rôzne show a rozprávky, nemusela by byť následne priraďovaná k mágii, okultizmu a podobne, a mohli by sa prostredníctvom nej s dôverou, úspešne a oveľa rýchlejšie vyliečiť mnohí ľudia.

 

V minulosti sa hypnóza považovala skôr za určitý druh ovládania ľudskej mysle, za niečo, čo nie je v súlade s lekárskymi postupmi. Čo by ste odkázali všetkým ľuďom, ktorí stále pochybujú?

Hypnóza síce na istý čas – počas sedenia klienta s terapeutom, respektíve ležania klienta pri hypnóze a smerovania – ovládne klientovu myseľ, no deje sa to jeho prospech a blaho. Na začiatku vnárania sa do hypnózy použije terapeut vety ako: „Vaša myseľ je pokojná, je uvoľnená. Celé vaše telo je absolútne uvoľnené. Ste v bezpečí. Nechávate myšlienky voľne plynúť,“ a podobne. Ak je medzi klientom a terapeutom vybudovaná dôvera, pri takýchto vetách sa človek uvoľní a následne sa pracuje s dušou/podvedomím. Ak je niekto fajčiar a chce s fajčením prestať, používajú sa pri uvoľnenej mysli a duševnej pohode sugescie (pozitívne vety pre účely pozitívneho výsledku) ako: „Cigareta vám chutí stále menej. Cigareta je niečo, čo vôbec nepotrebujete pre pohodu a vyrovnanosť svojho vnútra. Ste vyrovnaný a pokojný. Tento nádherný pokoj sa stáva vašou súčasťou. Ten pokoj je, akoby všade navôkol rozkvitla lúka. Vaša myseľ je natoľko múdra a zdatná, že si tento príjemný pokoj uvedomuje a stotožňuje sa s ním.“ A podobne. Avšak  hypnóza je zložitý proces, a tak som uviedla len ten najjednoduchší a základný prípad. Čiže ide o zmenu myslenia, vnímania i pocitov pre úspešný výsledok u klienta.

Preto všetkým ľuďom, ktorí ešte pochybujú, odkazujem – zahoďte mýty o hypnóze za hlavu a príďte sa prostredníctvom nej vyliečiť, a ak nie je čo liečiť, tak pokojne i uvoľniť, nabrať novú energiu, pohodu, radosť, silu pre telo, dušu i myseľ.

 

Mohli by ste priblížiť vašu prácu? Ako vyzerá stretnutie s klientom a čo všetko sa počas vašej terapie deje?

Prvotný a dôležitý je pre mňa už telefonický kontakt. V prvom rade prosím klienta o krátke objasnenie problému/problémov, ktoré chce riešiť a spýtam sa ho na preferovanú metódu. Ak ju nemá zvolenú a chce ju nechať na mňa, je to vždy najúčinnejšia a najrýchlejšia forma spolupráce, pretože už z energie človeka a z jeho prejavu cez telefón dokážem diagnostikovať, či má klient bloky v duši či v mysli. V takom prípade volím buď regresnú hypnózu (posun v čase v rámci súčasného života: detstvo, pôrod, pobyt v maminom brušku a pod.), alebo klinickú hypnózu (pozitívne vety vedúce k žiadúcej zmene, napríklad k odnaučeniu sa od konzumácie alkoholu). Ak sa klient hypnózy obáva a nechce ju podstúpiť, či je iný dôvod na to, aby ju neabsolvoval, volím poradenstvo s využitím účinných psychologických metód a postupov vedúcich k odstráneniu problému, k náprave, pochopeniu, správnemu nasmerovaniu. Efekt vyliečenia je však výraznejší a rýchlejší práve po absolvovaní hypnoterapie. To môžem na základe svojej 12-ročnej praxe jednoznačne potvrdiť.

Osobné stretnutie s klientom začínam úvodným rozhovorom, počas ktorého si ozrejmím fakty. Napríklad, ako dlho trpí problémom, či ako sa daný stav prejavuje, a následne prejdeme k samotnej prvej terapii, liečbe. U niekoho postačuje jedno sedenie, u iného sú potrebné dve či tri, niekto ich absolvuje i šesť. Záleží od závažnosti a hĺbky problému, stavu duše, mysle a tela, od spolupráce klienta s terapeutom.

Kedysi som často čítal knihy Raymonda Moodyho, ktorý tvrdil, že počas hypnózy je možné vstúpiť do minulých životov a spoznať mnohé problémy, ktoré si človek preniesol z minulosti do terajšieho života. Je to naozaj tak? Je možné dostať sa až tak ďaleko?

Áno, je to možné, ide o tzv. reinkarnačnú hypnózu. Reinkarnačná (návrat do minulosti) a tzv. progresná hypnóza (vstup do budúcnosti) však už nie sú akceptované ako platná psychologická metóda. Ako platnú psychologickú metódu uznáva psychologická obec iba klinickú hypnózu (pozitívne vety vedúce k žiaducej zmene) a regresnú hypnózu (návrat do minulosti, avšak v súčasnom živote – napríklad do detstva, pôrodu, mladosti, dospelosti). Osobne však na základe svojej praxe tvrdím, že to nejde oddeliť. Ak má duša z nejakého dôvodu otvorený minulý život v súčasnom živote a počas hypnózy ho sprítomní, nedá sa ním nezaoberať, pretože nás následne duša nepustí ďalej, k ďalšiemu tzv. odbloku. A nie je to tak, že duša sa počas hypnózy očisťuje a ponúka najskôr bloky zo súčasného života, a až potom tie z minulého života. Ona sama si to reguluje podľa stupňa záťaže. Vždy začína tým, čo ju najviac zaťažuje, alebo čo potrebuje ozrejmiť ako prvé – aj keby začala minulým životom, prítomnosťou či budúcnosťou.

 

V súčasnosti sa čoraz častejšie dostávajú na povrch civilizačné choroby, ktorými trpí množstvo ľudí čeliacich problémom, pracovnému stresu, vyťaženosti. V čom tkvie sila hypnózy a práce psychoterapeuta?

Všeobecne sú v súčasnej dobe ľudia veľmi uponáhľaní, prepracovaní, vystresovaní, stále sa za niečím naháňajú. Hypnóza je úžasná v tom, že dokáže človeku spomaliť tempo, naplniť telo novou energiou, odstrániť príčinu vzniku problému – avšak niektoré civilizačné ochorenia ako napríklad rakovina, srdcovocievne ochorenia, HIV i ťažšie prípady drogových závislostí už patria do rúk lekárom. Tam už je neliečená psychická záťaž taká narušená, že výrazne poškodila telo. V takom prípade ho treba najskôr preliečiť v odbornej zdravotníckej starostlivosti a keď sa stav začne naprávať, dá sa pripojiť psycholiečba, a teda i hypnóza.

Hypnóza je veľmi účinná pri civilizačných chorobách ako sú alergie, obezita, nervové ochorenia (ak sú psychického charakteru), a nie fyziologického (ľahšia až stredne ťažká forma cukrovky, počiatočná forma drogových závislostí), keďže tieto ochorenia sú do veľkej miery psychického charakteru a ich prejav nenarúša vo veľkom rozsahu telesný aparát.

Prednedávnom vám vyšla kniha Nádej, v ktorej prinášate zaujímavé príbehy vašich klientov. S akým ohlasom sa stretla?

Som veľmi vďačná za to, ako ľudia vnímajú moju knihu. Stretla sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Moji klienti, ktorí si ju zadovážili, ju darujú či odporúčajú ďalším ľuďom, ktorí by si ju mali prečítať, aby porozumeli. Porozumeli sebe, okoliu, rodine, svojim deťom. Aby našli odpovede, aby našli smer, pochopenie. Kniha Nádej bola napísaná nielen terapeuticky, ale i ľudsky, aby si v nej každý našiel to, čo potrebuje. Za to som vďačná a, dokonca, už na rok 2017 pripravujeme jej dotlač. Motto knihy Nádej je – JEDNODUCHO POCHOPÍTE ŽIVOT.

 

Peter Fritz

Fotografie: Archív Renáty Ráchelovej

Mohlo by sa Vám páčiť