Hľadať

Mojím luxusom je vnútorná pohoda / INTERVIEW

Monika Céreová úspešne riadi J&T BANKU už od jej vzniku. Dnes ju považuje za lídra privátneho bankovníctva na našom trhu a je presvedčená, že táto pozícia sa v najbližšom čase upevní. Je pre nás cťou, že poskytla nášmu magazínu exkluzívny rozhovor.

Riadite slovenskú pobočku J&T BANKY od jej vzniku na slovenskom trhu. Kam sa
v priebehu rokov posunula a ako vnímate jej postavenie v súčasnosti?

J&T BANKU, ako pobočku zahraničnej banky na Slovensku, sme sa rozhodli založiť
v roku 2005. To znamená, že máme za sebou sedem rokov pôsobenia na slovenskom
trhu. Na druhej strane však musím zdôrazniť, že v susednom Česku fungujeme už od roku 1998. Keď sa dnes v spomienkach vrátim do minulosti, tak si dokážem jasne predstaviť obdobie začiatkov, kedy sme banku budovali v podstate na zelenej lúke. Mali sme skúsenosti s privátnym bankovníctvom, so službami poskytovanými v Česku, ktoré využívali aj slovenskí klienti, ale pritom sme zakladali novú bankovú inštitúciu. Dnes, keď sa pozriete na postavenie J&T BANKY, poteší vás jej pozícia, ktorú si počas rokov existencie u nás vybudovala. Je to čisto privátna banka, ktorá má dnes vyše osemtisíc klientov, bilančnú sumu okolo osemsto miliónov eur. To znamená, že za sedem rokov svojej prítomnosti na trhu sa nám podarilo vybudovať skutočne silnú bankovú inštitúciu, dovolím si povedať jednotku v oblasti privátneho bankovníctva na Slovensku.

Kde vidíte J&T BANKU o niekoľko mesiacov či rokov?
Mojím snom je, aby si každý jeden klient u nás, ktorý bude chcieť investovať do rôznych
projektov, nielen bankových, a využiť služby privátnej banky, spomenul ako na prvú práve na J&T BANKU. To znamená profilovať sa ako privátna banka a zároveň investičný expert. Čiže, pokiaľ máte k dispozícii nejaký objem finančných prostriedkov a viete, že si môžete dovoliť prísť do privátnej banky, tak jednoducho, aby na prvom mieste figurovala J&T BANKA.

Myslím, že dnes vás nemožno vnímať „iba“ ako banku, ale aj ako prestížnu značku…
Snažíme sa komunikovať aj takýmto spôsobom. Keď sa pozriete na našu komunikáciu,
tak verím, že ten rozdiel je vidno. Okrem toho, stačí keď navštívite naše expozitúry, ktoré máme v spojení s J&T BANKA Café, a rovnako zaregistrujete extrémny rozdiel v kvalite a úrovni služieb v porovnaní s konkurenciou. Samozrejme, každý klient si vyberá tú svoju banku. Ja však verím, že pozíciu lídra privátneho bankovníctva si udržíme a upevníme vo väčších rozmeroch.

Akým spôsobom získavate spätnú väzbu od klientov? Sú spokojní?
V prípade, že konkrétny klient J&T BANKY má svojho privátneho bankára, tak spätnú väzbu získavame priamo od privátnych bankárov, pretože sa s klientmi stretávajú osobne, či už na pôde expozitúry banky, alebo v súkromí. Samozrejme, nie všetci naši klienti využívajú služby privátneho bankára, pretože majú nižší objem majetku, ktorý uložili k nám do banky. Preto využívame aj iné nástroje. Napríklad, pre klientov pripravujeme rôzne prieskumy, zisťujeme ich spätnú väzbu, čo sa im páči a čo by chceli zlepšiť. Robievame to pravidelne v ročných intervaloch a veľmi sa nám to osvedčilo.
Na Slovensku máte aktuálne tri expozitúry. Je to pre klientov postačujúce?
Túto tému máme stále otvorenú. No myslím si, že vzhľadom na počet klientov je tento stav dostatočný. Všetci naši pracovníci, ktorí pracujú s klientmi, sú mobilní a môžu za nimi pricestovať aj do iného mesta, kde expozitúru nemáme. Takže z tohto pohľadu dokážeme obslúžiť každého klienta aj týmto spôsobom. Samozrejme, v plánoch máme iné mestá, Žilinu, Nitru… Všetko je to o nákladoch a výnosoch.

Situáciu na Slovensku charakterizuje nezvyčajne silný boj bánk o bankové depozitá. J&T BANKA nedávno opäť zvýšila úrokovú sadzbu pri ročnom termínovanom vklade. Znamená to, že máte záujem pritiahnuť aj klientov s nižšími vkladmi?
Minimálny vklad pre klientov našej banky je desaťtisíc eur na jeden rok. Pod túto minimálnu hranicu nechceme ísť. Chceli by sme však, aby klienti, ktorí k nám vložili prvý vklad, mali možnosť aj ďalšieho investovania. Preto sme pristúpili k možnosti, aby si súčasní klienti mohli zriaďovať aj termínované vklady s nižším objemom vkladu a to od tritisíc eur, plus majú možnosť investovať aj do iných nástrojov. Keď sa pozrieme na celkové zloženie klientov a priemerný zostatok, ktorý k nám dávajú do správy, lebo skutočne ich prvý krok predstavuje termínovaný vklad do banky, ale následne pokračuje ich investíciami do dlhopisov či podielových fondov, tak priemerný objem peňažných prostriedkov od jedného klienta sa nám každoročne zvyšuje.

Mimoriadny úrok v podobe benefitov (členstva v exkluzívnom klube Magnus) môže pre nezainteresovaného znieť tajomne. Čo v praxi skutočne znamená?
Opäť by som načrela do histórie. Pred tromi rokmi začala J&T BANKA komunikovať veľmi zaujímavým spôsobom, keď k termínovaným vkladom s fixným úročením ponúkala pobyty v Tatrách. A myslím si, že to bol veľmi „líderský“ a úspešný produkt. Nevedeli sme, ako ľudia túto novinku prijmú, pretože kombinácia bankového produktu a nejakého benefitu naviac tu predtým nikdy nebola. No táto jedinečná novinka zaznamenala mimoriadny úspech. Po troch rokoch sa tieto aktivity pretavili do klubu Magnus. To v praxi znamená, že klient, ktorý si zriadi termínovaný vklad, získava okrem fixnej čiastky úroku aj mimoriadny úrok v podobe bonov. Bony predstavujú určitú hodnotu, za ktorú si môže vybrať z celého katalógu ponúk, kde sa nachádza viac ako tristo rôznych položiek rôznych pobytov, či zážitkových programov. Náš klient tak získava aj celý rad výhod. A to je na slovenskom bankovom trhu ojedinelé.

Nedávno ste sa vyjadrili, že sa považujete za „butikovú“ banku s dokonalým servisom.
Považujete bežné banky vôbec za konkurenciu? Respektíve, koho na Slovensku považujete za svojho konkurenta?

Na Slovensku, podľa posledných prieskumov, pôsobí 29 bankových subjektov – samostatných bánk s licenciou, či pobočiek zahraničných bánk. Je to skutočne veľký
počet. Konkurencia nám nedovolí zaspať. Núti nás k tomu, aby sme sledovali súčasné trendy a prijímali nové produkty. Ja stále tvrdím, že sme lídrom v privátnom bankovníctve, ale napriek tomu považujeme iné banky do určitej miery za konkurenciu.

Profilujete sa ako privátna banka a expert na investície. Čo prinášate klientom privátneho bankovníctva a ako sa vyvíja ich správanie v súčasnosti, najmä s ohľadom na výkyvy na trhu?
Súčasná situácia v bankovom sektore je zvláštna. Nepovedala by som, že neistá, ale ovplyvňujú ju rôzne faktory. Ľudia akoby sa obávali o ekonomickú stabilitu krajiny,
ťaží ich politická situácia. Preto im radíme diverzifikovať majetok, čo znamená, aby sa nesnažili držať všetko imanie v jednej mene na bankových účtoch, ale napríklad si
ho rozdelili vo viacerých menách. Nie však s dôrazom na rýchly zisk, ale skôr z pohľadu ochrany hodnoty majetku, ktorú sa klientom podarilo ušetriť. Druhú možnosť predstavuje diverzifikácia majetku do rôznych aktív – to znamená rozdeliť investície do bankových vkladov, komodít či dlhopisov, kde máte vyšší výnos. Čiže, celé portfólio majetku klienta by malo byť vyprofilované tak, aby dokázalo v týchto časoch ochrániť hodnotu majetku.

Oživovanie kapitálového trhu – vízia či realita?
Našou víziou, ako som to už spomínala pri bankovom produkte v kombinácii s pobytom v Tatrách, je byť trendsetterom. Chceme určovať trendy. Podľa nás, jednoznačne súčasťou zdravej ekonomiky musí byť aj funkčný kapitálový trh. Od roku 2009, kedy sme vyjadrili svoj záujem o rozvoj kapitálového trhu u nás, sa udialo mnoho zaujímavých vecí. Uviedli sme na trh dve emisie akcií – Tatry Mountain Resorts a Best Hotel Properties, z ktorých jedna (TMR) sa stala najobchodovanejšou na burze cenných papierov v roku 2010. V priebehu tohto roka opäť uvádzame nové emisie, do ktorých môžu zároveň investovať aj naši klienti, a to do korporátnych dlhopisov JOJ Media House a JTFG, či ABS Jets. Dôležité je tiež spomenúť, že klientom odporúčame vždy len to, do čoho investujeme aj my sami.

Pred rokom banka prebrala spoločnosť Atlantik. Aké je jej stratégia a vaše zámery
s ňou?

Atlantik ako taký je v podstate elektronický obchodník s cennými papiermi. Celkovo
táto akvizícia zapadá do koncepcie rozvoja kapitálového trhu, aby klienti nemali obavy pred obchodovaním s cennými papiermi, alebo pred inými investíciami. Celú štruktúru e-tradingu chceme začleniť priamo do banky, aby každý jeden klient, ktorý sa k nám prihlási prostredníctvom e-portálu, čiže v podstate využije formu elektronického bankovníctva, mal prístup do tradičnej časti bankových služieb (termínované vklady, platobné príkazy a výpisy), ale zároveň mal aj prístup priamo k obchodovaniu s cennými papiermi, aby mohol sledovať celú hodnotu svojho majetku. E-portál má byť akousi vstupnou bránou nielen pre samotné obchodovanie, ale takisto pre bankové služby i pre vstup do exkluzívneho klubu Magnus.

J&T BANKA pôsobí okrem Slovenska aj v Česku, Rusku, Švajčiarsku. Je vôbec možné tieto trhy porovnávať? Určite medzi nimi existujú veľké rozdiely.
Rozdiely, samozrejme, existujú. V histórii, vo veľkosti trhov, skúsenostiach a sile konkurencie. Na druhej strane sa snažíme naše malé Slovensko zviditeľňovať. Podarilo sa nám slovenský kapitál vyviezť do zahraničia. Aj preto je už dnes možné porovnávať našu banku s veľkými finančnými domami, ktoré investujú v zahraničí. Je veľkým plusom, že naša domovská krajina je Slovensko a my dokážeme skúsenosti, ktoré sme získali na poli privátneho bankovníctva, kopírovať do jednotlivých štátov, kde pôsobíme. Momentálne pripravujeme ambiciózne plány v Moskve, kde by sme chceli aplikovať skúsenosti zo Slovenska, vrátane klubu Magnus, aj na ruský trh.

Plánujete v najbližšom období ďalšie akvizície?
Určite ste zaznamenali informácie, ktoré už boli zverejnené, že J&T získalo desať percentný podiel v Poštovej banke, čím posilňujeme bankový holding J&T o segment retailového bankovníctva. Okrem toho, pod samotnú J&T BANKU, ktorá funguje s českou licenciou, by sme chceli kumulovať všetky bankové inštitúcie, ktoré už dnes máme – moskovskú banku a správcovské spoločnosti, ale i švajčiarsku banku.

A aké sú vaše osobné ciele?
Zvýšiť trhový podiel J&T BANKY a naplniť obchodný plán. Pokiaľ by som mala predstaviť svoje súkromné ciele, tak za najdôležitejšie považujem to, aby som sa každé ráno prebudila s úsmevom na tvári a mohla si užívať vnútornú rovnováhu.

Sme magazín o luxuse, nedá mi teda nespýtať sa na záver: Ako vnímate luxus?
To je skutočne zaujímavá téma, o ktorej by sa dalo rozprávať veľmi dlho. Čo je to vlastne luxus? Je to niečo, čo je možno pre niekoho menej dostupné, čo si doprajete len málokedy. Pre niektorých ľudí môže znamenať dlhšiu dovolenku, ubytovanie v drahých hoteloch… Pre mňa je to však práve tá spomínaná vnútorná pohoda. A tú si chcem uchovať.

Peter Fritz                                         Photos: Monika Céreová Archive

www.jt-banka.sk

Mohlo by sa Vám páčiť