Hľadať

Športom pre zdravé srdce

Športom pre zdravé srdce

Moderný spôsob život, pretechnizovaný svet, vek chémie, fyzickej nečinnosti priniesol so sebou novú formu luxusu. Dnes už nie sú nadštandardné len hodinky od Philipea Pateka, jachta v Monaku, či Bugatti Veyron. Čoraz častejšie sa horúcou témou úspešných ľudí stáva zdravie, ktoré mnohí považujú za najluxusnejší luxus. S témou zdravého srdca by vás chcela osloviť MUDr. Emília Mojtová. Prináša informácie o tom, ako si udržať zdravé srdce.

Zdravé srdce je aktívny sval, ktorý pre svoju činnosť vyžaduje stály a dostatočný prívod kyslíka a živín do srdcovej svaloviny. Srdce má vlastný krvný obeh, sú to vencovité (koronárne) tepny, ktoré vystupujú priamo z aorty. Pre správnu činnosť srdca je preto potrebné udržiavať jeho cievy v dobrom stave. Jednou z hlavných príčin ochorení srdca a ciev je ukladanie cholesterolu v stenách tepien, čo vedie k vytváraniu aterosklerotických plátov, k zúženiu a strate pružnosti ciev. Tento proces sa odborne nazýva ateroskleróza. Začína sa už v detstve a jeho intenzita a následky závisia predovšetkým od našej životosprávy.

Následkom zúženia tepny klesá prietok krvi postihnutou oblasťou, znižuje sa zásobovanie kyslíkom a živinami, čo sa nazýva ischémia. Prejavy ischemickej choroby sú sprevádzané bolesťami v oblasti hrudníka najmä pri telesnom zaťažení alebo rozčúlení, ktoré môžu vystreľovať do ďalších častí tela. Medzi prejavy ischemickej choroby srdca patria najmä: angína pectoris (ktorá sa prejavuje pálivou, tlakovou až zvierajúcou bolesťou v hrudníku v trvaní od pár sekúnd až po niekoľko minút) a srdcový infarkt, s podobným charakterom  bolesti,  avšak  dlhšieho trvania bez ústupu po nitroglyceríne. Je spôsobený úplným uzavretím konkrétnej koronárnej cievy s odumretím príslušnej steny srdca.

Kardiovaskulárne ochorenia svojou incidenciou, závažnosťou orgánových postihnutí a dôsledkov pre zdravotný stav obyvateľstva tvoria jeden z najpálčivejších problémov našej populácie. Vzhľadom k hromadnému výskytu možno oprávnene hovoriť o neinfekčnej epidémii. Na Slovensku sa KVS ochorenia podieľajú na celkovej mortalite 53% a sú jednou z hlavných príčin kratšej strednej dĺžky života u nás. Sú ľudia, ktorí počas dňa prejdú iba pár krokov – zvyšok dňa sedia alebo ležia. Výsledkom sú choré cievy a pre ne nesprávne pracujúce srdce a nedostatočne vyživované orgány.

Ako sa možno chrániť pred vznikom ischemickej choroby srdca?

V prvom rade ide o náš aktívny prístup k svojmu zdraviu- zanechať definitívne fajčenie, udržiavať krvný tlak do maximálnych hodnôt 140/90,potrebné je snažiť sa o vyrovnanú stravu s obmedzením živočíšnych tukov, odporúča sa konzumovať rastlinné tuky, ako napríklad olivový olej ,ktorý má ochranný účinok na cievy. Veľmi dôležité je začleniť do svojho života dennú stredne ťažkú telesnú námahu už od mladosti. S pribúdajúcim vekom sa námaha prispôsobuje fyzickým možnostiam jednotlivca. Je dokázané, že mierna telesná námaha má ochranný účinok na srdce a aj na prekrvenie koronárnych ciev. Medzi odporúčané aktivity patrí plávanie, bicyklovanie a rýchla chôdza.

Doprajte si dostatok oddychu, obmedzte stres vo svojom živote, pravidelne sa stravujte, vyhýbajte sa prudkým zmenám telesnej hmotnosti.

MUDr. Emília Mojtová                                          Photos: ISIFA

www.health.com

Mohlo by sa Vám páčiť