Free Porn

manotobet

takbet
betcart
betboro

megapari
mahbet
betforward


1xbet
teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged

Autentické príbehy, nadčasové témy

Mamografia je zlatý štandard včasnej diagnostiky nádorových ochorení prsníka

- Reklama -

Nemocnica AGEL Levoča má v prevádzke aj mamografické pracovisko v zrekonštruovaných priestoroch s modernou špičkovou technikou. Primárka rádiodiagnostického oddelenia, MUDr. Elena Loumová, je špecialistkou mamografického pracoviska, ktoré je pre ňu srdcovou záležitosťou. V rozhovore poskytuje dôležité informácie, prečo je mamografia dôležitá a kedy je potrebné vyšetrenie podstúpiť. Oddelenie počas celého mesiaca aktívne podporuje myšlienku ružového októbra, ktorý vnímame aj ako mesiac povedomia o rakovine prsníka.

Ako prebieha „ružový október“, mesiac povedomia o rakovine prsníka, na vašom pracovisku?

Zdravotnícky personál počas vyšetrenia oboznamuje pacientku s dôležitosťou preventívnych mamografických vyšetrení. Na znak úcty a poďakovania za zodpovednosť k svojmu zdraviu dávajú pracovníčky počas celého mesiaca pacientkam drobné symbolické darčeky. Je dôležité zdôrazniť, že nie iba počas tejto celosvetovej kampane „Ružový október”, ale počas celého roka by si kvôli svojmu zdraviu mali ženy nájsť čas na toto dôležité preventívne vyšetrenie.

Čo je príčinou nádorového ochorenia prsníka?

Presnú príčinu ochorenia nepoznáme. Poznáme iba rizikové faktory, ktoré sa môžu podieľať na jeho vzniku. Je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť rizikovej skupine žien, medzi ktoré patria ženy staršie 50 rokov, ženy, ktoré nerodili a nedojčili, ženy, ktoré majú ochorenie prsníkov v rodine a ženy, ktoré prvýkrát otehotneli po 30. roku života. Riziko vzniku ochorenia je preukázané aj u žien, ktoré sú po dlhodobej aplikácii estrogénov, u žien v menopauze, rizikové sú ženy s nadváhou, hypertenziou, cukrovkou a ženy fajčiarky.

Koľko žien postihuje rakovina prsníka? Je možné ju vyliečiť?

Rakovina prsníka je v súčasnosti najčastejšie nádorové ochorenie u žien v rozvinutých krajinách. Za posledné obdobie sa celosvetový výskyt rakoviny prsníka zvýšil o 33 %. Na Slovensku postihne ročne približne 3000 žien. Riziko ochorenia sa zvyšuje a prudko narastá po 50. roku života. Viac ako 70 % percent ochorení sa vyskytuje medzi 50. – 70. rokom, no v súčasnosti nie sú výnimkou s týmto ochorením ani tridsaťročné ženy. Dnes je už možné rakovinu prsníka včas odhaliť, a teda aj úspešne liečiť. Ak sa odhalí včas, šance na vyliečenie sú vysoké.

Čo si treba všímať pri samovyšetrení? Je samovyšetrenie dôležité?

Venovať pozornosť samovyšetrovaniu prsníkov je veľmi dôležité. Dalo by sa povedať, že je to zbraň v našich rukách proti rakovine prsníka. Všímať by sme si mali niekoľko prvých varovných signálov. Medzi ne predovšetkým patrí zmena farby kože prsníkov, zvráskavenie kože, uzlíky a hrčky v prsníku, zväčšenie alebo zmenšenie jedného prsníka, krvavý alebo hnedastý výtok z bradavky, vťahovanie bradavky, ktoré sme pred tým nepozorovali, ekzém bradavky a trvalá bolesť prsníka. Všetky tieto signály sú dôvodom pre návštevu  gynekológa, ktorý rozhodne o ďalších potrebných vyšetreniach. Väčšina hrčiek v prsníku je našťastie benígna. Je však veľmi dôležité, aby sa každá podozrivá hrčka v prsníku dôkladne vyšetrila, kým sa stanoví definitívna diagnóza. Technika samovyšetrovania prsníkov v kombinácii s preventívnou prehliadkou u lekára a následnou preventívnou mamografiou predstavuje tú najlepšiu ochranu.

Čo je to mamografia a aké ďalšie vyšetrovacie metódy poznáme?

Mamografické vyšetrenie prsníkov je jedinou diagnostickou modalitou, ktorá umožňuje spoľahlivú, rýchlu, presnú a hromadnú diagnostiku nádorových ochorení prsníka v jeho predklinickom štádiu. Mamografia je prvou zobrazovacou metódou, ktorá sa vykonáva u žien po 40. roku života, je plne hradená zdravotnými poisťovňami každé dva roky. Dáva podrobnejšie informácie o veľkosti, uložení a charaktere prípadného ochorenia v prsníku. Doplnkovou vyšetrovacou metódou k mamografii je v prípade nejasného nálezu ultrasonografia, ktorá je súčasne metódou voľby u žien mladších ako 40 rokov a u tehotných a dojčiacich žien. Zobrazovacie metódy môžu v diagnostike ochorení prsníkov pomôcť, no v skutočnosti iba definitívne histologické vyšetrenie vzorky tkaniva pri biopsii môže potvrdiť diagnózu. Presná diagnostika rakoviny prsníka je kľúčová nie len pre informáciu, či ide o nádor, ale aj pre rozhodovanie o ďalšej liečbe ochorenia.

Dá sa rakovina prsníka odhaliť a liečiť skôr, ako si ju nahmatáme?

Áno, dá. Slúžia k tomu pravidelné preventívne mamografické vyšetrenia, ktoré mnohokrát odhalia zhubný nádor v prsníku vo včasnom a bezpríznakovom štádiu. S vývojom nových typov liečby sa rakovina prsníkov stáva vyliečiteľnou chorobou, ale iba za predpokladu, že sa včas určí správna diagnóza. Všetko úsilie lekárov mamológov smeruje k diagnostike zhubných nádorov vo včasnom štádiu. Tento cieľ je však možné dosiahnuť iba v spolupráci so ženskou populáciou, a to zvyšovaním informovanosti žien, pravidelnými preventívnymi prehliadkami u gynekológa a preventívnym mamografickým vyšetrením každé dva roky, najmä u rizikových žien.

Majú ženy vo všeobecnosti o mamografické vyšetrenie záujem?

Aj napriek technickým vymoženostiam, ako je internet či hustá sieť mamografických prístrojov, je ešte stále vysoké percento žien, ktoré bagatelizujú zdravotné problémy s prsníkmi a mamografických vyšetrení sa nezúčastňujú. Dôvodom je buď strach z výsledku vyšetrenia alebo neznalosť dôsledkov zanedbania ochorenia prsníkov. V súčasnosti využíva túto možnosť len približne 20 % žien. Strach je zlý radca a problém nerieši, iba ho oddiali a komplikuje. Len včasná diagnostika s následnou liečbou dáva žene šancu na vyliečenie a opätovný návrat k rodine a do plnohodnotného života. Z úcty k sebe, svojmu zdraviu a rodine je dôležité preventívne vyšetrenie prsníkov neodkladať.

Aké vybavenie má mamografické pracovisko levočskej nemocnice?

V januári 2021 bola spustená prevádzka nového digitálneho mamografického prístroja s doplnkovou tomosyntézou Amulet Innovality firmy FUJI. Mamografické vyšetrenie je zlatým štandardnom včasnej diagnostiky nádorových ochorení prsníkov a základným predpokladom správnej diagnostiky ochorenia. Na našom mamografickom pracovisku máme zrekonštruované priestory, príjemné prostredie a odborne erudovaný personál s empatickým prístupom. Poskytujeme kompletnú diagnostiku prsníkov s doplneným USG vyšetrením v ten istý deň a v prípade potreby s odberom tkanivových vzoriek na histologické vyšetrenie. Výhodou nášho mamografického pracoviska sú krátke čakacie doby a v akútnom prípade poskytujeme okamžité vyšetrenie.

Na čo je potrebné myslieť pred vyšetrením?

Predtým, ako pacientky navštívia naše pracovisko, by si na pokožku nemali aplikovať dezodoranty ani púdre, ktoré by mohli skresliť mamografický obraz. Termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť po menštruácii (pre citlivosť prsníkov pred menštruáciou). Na mamografické vyšetrenie je nutné priniesť žiadanku od gynekológa a predchádzajúcu dokumentáciu (MMG a USG vyšetrení) v prípade, ak je pacientka z inej spádovej oblasti.

Ako sa objednať na vyšetrenie a kde sa mamografické pracovisko levočskej nemocnice nachádza?

Mamografické vyšetrenia sa realizujú každý pracovný deň od 7.00 do 14.00 hod. Na vyšetrenie je možné sa objednať osobne alebo telefonicky prostredníctvom call centra na čísle +421 53 3332 211. Mamografické pracovisko sa nachádza v nových priestoroch rádiodiagnostického oddelenia. Na pracovisko sa dostanete vstupom do novej budovy cez recepciu, kde dostanete poradový lístok. Tešíme sa na každú ženu, ktorá si pre preventívne vyšetrenie prsníkov vyberie naše pracovisko.

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -