Autentické príbehy, nadčasové témy

MLADÁ FAREBNOSŤ predstavuje tvorbu dvoch mladých umelkýň

- Reklama -

Nové talenty Dianu Elischerovú a Kiku Tomaňa a ich tvorbu si môžete pozrieť v Bratislave do 2. decembra. Výstavu svojou dotáciou podporil Bratislavský samosprávny kraj.

V špecifickom prostredí Sajado Gallerie Eurovea môžete vidieť v autorskom výbere komorných maliarskych diel tvorbu dvoch čerstvých absolventiek Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Obe sa v tomto roku výrazne presadili i v inej výtvarnej disciplíne na výstave Textile Art of Today doma či v zahraničí. “Diana Elischerová a Kika Tomaňa sú mladé umelkyne, ktoré vo svojej tvorbe spájajú záujem o textil a maľbu a v oboch prípadoch dosahujú zaujímavé výsledky,” hovorí kurátorka výstavy Mária Horváthová.

V tvorbe Diany Elischerovej sa podľa kurátorky obe disciplíny súvisiace s predmetom jej štúdií i záujmov prelínajú už od počiatku – textil a maľba. “Spája ich optika, tvaroslovie, obsahová inšpirácia i snaha o dosiahnutie eruptívneho momentu prekvapenia, ktorý pôsobí uvoľňujúco a zároveň mimoriadne dráždivo. Autorka svojou tvorbou evokuje postupy blízke niektorým polohám pop artu, jej diela však majú oveľa širší metaforický dosah a výraznú schopnosť vyvolávať rozmanité asociácie.”

Zdrojom inšpirácie Elischerovej maliarskych kompozícií sú podľa nej predovšetkým rozmanité prírodné prvky a predmety všedného dňa v detailnom zábere, najmä plody, ovocie, motýle, ale i lízanky či dekoratívne doplnky. Sú to zdanlivo prvoplánové a banálne veci, ktoré však v tvorivom procese maľby dostávajú nové a nečakané významy.

Spôsob jej maľby, vychádzajúci z realistickej tvarovej estetiky, vrcholí v dynamickom maliarskom geste, sústredenom predovšetkým na proces deštrukcie pevných objemov a tvarov, výsledkom čoho je uvoľnenie vnútornej energie, ktorú vnímame nielen vizuálne v podobe rozmliaždeného ovocia, jeho fragmentov a stekajúcej šťavy, rozfázovaného pohybu motýlích krídel, či trieštivej sily rozprsknutých úlomkov lízaniek, ale aj ako metaforický akcent navodzujúci množstvo asociácií. Je to vzájomné prelínanie zážitku i pocitu, polarita zachytenej reality a tušenej abstrakcie, nečakané kúzlo okamihu, ale predovšetkým erupcia farby a živelná radosť z jej magickej sily.

“Opojenie Diany Elischerovej farbou ako jedinečným médiom nachádzame i v dielach, ktoré prinášajú presah maľby do sféry objektu, úžitkovej tvorby a dizajnu a najmä do oblasti nábytkových solitérov s uplatnením textilných prvkov a ich fragmentov,” hovorí ďalej Mária Horváthová.

Kika Tomaňa vo svojej maliarskej tvorbe pracuje s akvarelom, akrylom a rozmanitými sprejmi. “Jej tvaroslovie tiež vychádza z reálnych prvkov, ktoré však postupne abstrahuje do podoby znakov, vzdialene evokujúcich podoby zvierat, rastlín, či ľudských postáv. V technike akvarelu, ktorý často kombinuje i so sprejmi, využíva magický účinok rozpíjaných žiarivých farebných škvŕn, ktoré vkladá do veľkého jasne ohraničeného tvaru. Symbolika farieb i tvarov jej kompozícií je vyjadrením osobných vnútorných pocitov a súkromných príbehov, často súvisiacich s optikou jej vlastného pohľadu na okolitý svet, ktorý vníma ako svet plný kontrastov a často aj absurdít, ale zároveň i ľudských snažení o možnosť a slobodu voľby,” vysvetľuje kurátorka výstavy.

Práve preto podľa nej mnohé z jej diel reflektujú posun a vývoj a zároveň nepredvídateľnú a nezastaviteľnú dynamiku rastu, ktorú autorka koncentruje do tém s výstižným názvom „Flow“, neutíchajúci a životodarný prúd sily ovplyvňujúci naše životy. “Podobné motívy nachádzame i v jej akryloch, kde pracuje s kompaktnejšími tvarmi, ktoré prekrýva raz v hutných vrstvách, inokedy v transparentných plochách, či pozvoľných stekancoch.”

Kika Tomaňa je podľa Márie Horváthovej do značnej miery inšpirovaná podnetmi zo street artu, ktoré potom z maľby prenáša i do svojich tapisérií. “Tu využíva technológiu ručného tkania na dvojosnovnom digitálnom žakárovom stave, ktorým na základe digitálne spracovaného návrhu vychádzajúceho z maľby vytvára svoje autorské diela. Autorkinou snahou je nájsť rovnováhu medzi spontánnou maľbou, jej následným fotografickým a digitálnym spracovaním a ručným tkaním. Jej tapisérie sú veľmi kreatívne, ťažia z farebného účinku rozmanitých priadzí, zo striedania reálnych prvkov, tvárí, postáv, ale i veľkoryso komponovaného písma a iných kaligrafických prvkov v sviežej mozaike tvarov a farieb.”

Autorka sa sporadicky venuje i mäkkej plastike a námety jej kreácií siahajú od banálnych predmetov bežnej potreby, cez tróny a stoličky až po bizarné postavy zvierat.

                                                                                             

VÝSTAVU SVOJOU DOTÁCIOU PODPORIL BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ. ĎAKUJEME.

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -