Free Porn

manotobet

takbet
betcart
betboro

megapari
mahbet
betforward


1xbet
teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged

Autentické príbehy, nadčasové témy

Tichý zabijak? Hypertenzia ako jeden z najvýznamnejších zdravotných problémov

- Reklama -

Hypertenzia, známa aj ako vysoký krvný tlak, sa stala jednou z najvýznamnejších zdravotných problémov, ktorým čelí dnešná spoločnosť. Tento stav ovplyvňuje milióny ľudí na celom svete a predstavuje vážne riziko pre zdravie a kvalitu života postihnutých pacientov. S cieľom zvýšiť povedomie o tejto chorobe a podporiť prevenciu a riadenie hypertenzie sa pri príležitosti Svetového dňa hypertenzie téme venuje primár oddelenia vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Miroslav Červeň.

Hypertenzia je stav, ktorý sa vyznačuje trvalo zvýšeným krvným tlakom v cievnom systéme. Nezachytenie a riadne neliečenie tohto stavu môže viesť k vážnym komplikáciám vrátane srdcových chorôb, mŕtvice, poškodenia obličiek a iných zdravotných problémov. Napriek tomu je hypertenzia často podceňovaná a ľudia si neuvedomujú jej dôsledky. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je hypertenzia hlavnou príčinou úmrtí na celom svete. Jej výskyt je často spojený s nezdravým životným štýlom, ako je nevyvážená strava s vysokým obsahom soli, nedostatkom fyzickej aktivity, nadmernou konzumáciou alkoholu a fajčenia. Genetické faktory a starnutie tiež zohrávajú úlohu v rozvoji hypertenzie. „Artériová hypertenzia je definovaná ako tlak vyšší ako 140/90 mmHg.  Je to hranica, kedy benefit liečby jednoznačne prevyšuje nad rizikom liečby. V európskej dospelej populácii je prevaha artériovej hypertenzie medzi číslami 30 – 45 %. Čo sa týka mužov, sú postihnutí 1,2 viackrát častejšie ako ženy. Počet chorých na vysoký krvný tlak bol v roku 2015 odhadovaný na 150 miliónov Európanov a až 1,13 miliardy svetovej populácie. Čo je však zarážajúce, na rok 2025 odborníci predpokladajú nárast až na 1,5 miliardy trpiacich na túto chorobu,“ upozorňuje MUDr. Miroslav Červeň. Za najčastejšie varovné signály považuje skúsený lekár najmä fajčenie, zvýšený cholesterol, nadváhu alebo až obezitu, cukrovku, ale aj výskyt predčasného kardiovaskulárneho ochorenia v rodine. 

Tichý zabijak. Tak sa vysokému krvnému tlaku hovorí najmä preto, lebo nebolí a nie je sprevádzaný jasnými príznakmi. A teda mu zväčša nevenujeme dostatočnú pozornosť, keďže sa pacient zdanlivo cíti zdravo. Spozornieť by sme však mali, ak pociťujeme náhle závrate, nevysvetliteľné bolesti hlavy či únavu, hučanie v ušiach, nespavosť, búšenie srdca aj náhle krvácanie z nosa. Jedným zo spoľahlivých odhalení tohto ochorenia pri spomínaných príznakoch je začatie pravidelného merania tlaku. „To môžeme aj doma, pretože viacero ľudí môže trpieť syndrómom bieleho plášťa, čo môže krvný tlak zvýšiť. Alebo naopak vyvolať tzv. maskovanú hypertenziu. To je jav, ktorý pri holterovskom monitorovaní (pozn. ambulantné 24 hodinové meranie), ktoré nameria vyšší krvný tlak ako pri konvenčnom meraní krvného tlaku v nemocničnom zariadení,“ vysvetľuje Miroslav Červeň. Toto všetko podľa neho môže spôsobiť skreslené hodnoty tlaku.

Pri meraní tlaku platí hneď niekoľko zásad. „Pacient by mal sedieť v pokoji aspoň 5 min. pred meraním tlaku. Ruka musí byť voľne položená na stole a manžeta musí byť naložená vo výške srdca. Tlak sa meria 1x ráno (pred raňajkami) a 1x večer (pred večerou), pred užitím antihypertenzív. Ideálne je merať tlak 2x ráno a 2x večer, s odstupom 2 min. medzi meraniami, denne 7 dní pred návštevou lekára. Výsledný tlak je následne priemerom všetkých meraní,“ hovorí MUDr. Miroslav Červeň.

Prevencia a riadenie hypertenzie sú zásadné pre zlepšenie zdravia jednotlivcov. Existuje hneď niekoľko krokov, ktoré pomôžu nielen v prevencii, ale aj samotnej liečbe hypertenzie. Prvým krokom je zmena životného štýlu. Dodržiavanie vyváženej stravy, ktorá je bohatá na čerstvé ovocie, zeleninu, celozrnné obilniny a nízkotučné mliečne výrobky. Tiež je dôležité obmedzenie príjmu soli a potravín s vysokým obsahom tuku. Ďalej je zásadná fyzická aktivita. Pravidelné cvičenie ako je chôdza, beh, plávanie alebo cyklistika môže pomôcť znížiť krvný tlak a udržať zdravé srdce. Ďalej pomáha kontrola hmotnosti. Udržiavanie zdravej hmotnosti môže mať priaznivý vplyv na krvný tlak. Ak má človek nadváhu, aj strata niekoľko kilogramov môže pomôcť znížiť krvný tlak.

Ak zmeny životného štýlu nepomôžu, na udržanie krvného tlaku pod kontrolou je potrebné vyhľadať odborníka. „Problém je, že je momentálne liečených len 40 % pacientov s hypertenziou. Z nich je len 35 % liečených adekvátne, bez ohľadu na región, ekonomiku a úroveň zdravotníctva,“ upozorňuje Miroslav Červeň. „Na nás, lekároch, ostáva neustála informovanosť pacientov o tejto chorobe. Či už vo forme verbálnej alebo prostredníctvom mnohých informačných letákov, brožúr alebo aplikácií. Našim cieľom je podporovať a motivovať pacienta predovšetkým ku zmene životného štýlu, ale aj pri spätnej väzbe zlepšenia klinického stavu nášho pacienta,“ dodáva primár oddelenia vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Miroslav Červeň.

Hlavná snímka ilustračná, zdroj: Unsplash

-Tlačová správa-

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -