Autentické príbehy, nadčasové témy

UNIZA získala prestížny projekt Rámcového programu Horizont Európa InCITIES

- Reklama -

Projekt Rámcového programu Horizont Európa s názvom InCITIES – , ktorý nedávno získala Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA), má za cieľ urýchlenie transformácie univerzít a ich ekosystémov z pohľadu požiadaviek a potrieb inklúzie, udržateľnosti a odolnosti miest.

Viac než polovica svetovej populácie žije v súčasnosti v mestách a čelí výzve klimatických zmien a ich dopadov na mestské územia. Jednou z ciest, ako tejto výzve čeliť, je využitie nových, resp. zdokonalených modelov riadenia, ktoré umožnia budovanie kapacít potrebných pre mestá, ktoré budú inkluzívne, udržateľné a odolné. Inými slovami, mestá potrebujú modely riadenia, ktoré sú založené jednak na spoločenských a humanitných vedách, ale tiež na technických vedách a dátach, ktoré umožnia technologické, spoločenské, organizačné a business inovácie. Riešenie takých veľkých výziev, akými sú klimatické zmeny, mestský rozvoj a nedostatok zdrojov energie si vyžaduje multidisciplnárny a kolaboratívny prístup. Z tohto pohľadu a tiež z dôvodu realizácie Iniciatívy Európskej excelencie Rámcového programu Horizont Európa, hlavne iniciatívy Európskych univerzít, je projekt InCITIES jedinečnou príležitosťou pre posilnenie úlohy vysokoškolského sektora pre rozvoj inkluzívnych, udržateľných a odolných miest.

Projekt InCITIES má za cieľ urýchlenie transformácie a modernizácie univerzít a ich ekosystémov s dôrazom na partnerov z tzv. ‚widening‘ krajín EÚ (krajiny s nízkou účasťou v projektoch Rámcových Programov, RP7 a H2020, v rámci projektu sa jedná o Portugalsko a Slovensko) a aktuálne potreby miest. Tento cieľ bude dosiahnutý budovaním kapacít a posilnením ciest k excelencií založených na integrovaných znalostných centrách pre spoluprácu partnerských organizácií a ich ekosystémov v oblasti vedy, výskumu, rozvoja a inovácií pre rozvoj inkluzívnych, udržateľných a odolných miest.

Projekt reaguje na globálne výzvy miest prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorými sú: i) definovanie inštitucionálnych transformačných stratégií smerom k výskumným a udržateľným univerzitám vrátane otvorenej vedy a kariérnych príležitostí, ii) vybudovanie dlhotrvajúcej siete umožňujúcej spoluprácu partnerských  unverzít a ich ekosystémov založenej na integrovaných znalostných centrách, iii) zvýšenie vedecko-výskumnej a technologickej kapacity a ľudských zdrojov zdieľaním dobrých pedagogických, výskumných, manažérskych a administratívnych praktík v rámci konzorcia a ich prenosom do partnerských inštitúcií z ‚widening‘ krajín a iv) zavedenia otvoreného a inovatívneho vzelávania a tréningovaj platformy v súlade s výskumno-vývojovou agendou projektu smerom k inkluzívnym, udržateľným a ododlným mestám.

Projekt InCITIES, číslo grantovej zmluvy 101071330, je financovaný v rámci Iniciatívy Európskej excelencie (EEI) rámcového programu Horizont Európa. Partnermi projektu sú univerzity z piatich krajín EÚ – Portugalsko, Slovensko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko. Projekt koordinuje ISCTE – University Institute Lisabon (Portugalsko), partnermi projektu sú Žilinská univerzita v Žiline, TH Kolín (Nemecko), Université Gustave Eiffel University (Francúzsko), a Laurea University of Applied Sciences (Fínsko).

Projekt na Žilinskej univerzite v Žiline implementuje Oddelenie medzinárodných výskumných projektov – ERAdiate+ v spolupráci s fakultami UNIZA a ÚCV UNIZA.

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -