Hľadať

Therme Laa si obľubuje čoraz viac návštevníkov

Rakúsko už nie je výhradne cieľom zimnej lyžiarskej dovolenky, alebo letnej horskej turistiky. Záujem rastie o wellness pobyty a dovolenky. Rakúsky kúpeľný a wellness komplex Therme Laa – Hotel & Spa, ktorý sa nachádza na česko-rakúskych hraniciach, približne hodinu cesty od Brna, dosiahol vynikajúce výsledky a vykázal rast.

V roku 2008 privítal wellness komplex Therme Laa celkom 388 760 hostí, čo znamená v priemere 1 062 hostí denne. V porovnaní s rokom 2007, keď celková návštevnosť dosiahla 360 000 denných hostí, sa jedná o 8% nárast. Ide o najlepší výsledok od otvorenia kúpeľov v roku 2002, ktorý svedčí o pretrvávajúcom raste dopytu na wellness trhu.
Približne 70% denných hostí prišlo z Rakúska a takmer 30% z Českej republiky. Denné kúpele navštívilo najviac hostí z priľahlých rakúskych regiónov, ktorých podiel s približne 40% zostal tiež v roku 2008 stabilný. Zotrváva vysoká návštevnosť zo štyroch susediacich regiónov s komplexom Therme Laa. Návštevnosť hostí z Českej republiky v roku 2008 vzrástla. Pre Čechov sa stáva Rakúsko nielen cieľom zimnej lyžiarskej dovolenky, ale tiež wellness dovoleniek. „Wellness dovolenka začína byť v Českej republike stále viac „in“ a rekordné počty našich českých hostí nás, samozrejme, veľmi tešia,“ hovorí Bettina Spiesová, generálna riaditeľka komplexu Therme Laa.

Priemerná dĺžka pobytu v kúpeľoch Therme Laa v roku 2008 bola 5, 01 hodín, z tohoto pripadá 22% na pobyt v saune. Denný bezplatný animačný program pe deti vykazuje podiel detí 16,9 % v priemere ročne. Spolu navštívilo v roku 2008 celé wellness zariadenia Therme Laa – Hotel & Spa, 444 593 hostí (t.z. Denné kúpele, hotel Superior 4* a Day Spa).


Hotel Therme Laa Superior zvýšil svoju popularitu

Hotel Therme Laa Superior vo svojom treťom roku existencie opäť zvýšil popularitu a upevnil si tak svoje postavenie na trhu. Oproti minulému roku vzrástol počet prenocovaní o 5, 07 %. Majstrovstvá  Európy vo futbale priniesli hotelu Therme Laa Superior v júni dokonca nárast prenocovaní o 31,32% oproti minulého roku. Priemerná dĺžka pobytu hotelových hostí v roku 2008 bola 2, 10 noci, čo znamená oproti roku 2007 nárast o približne 2% . Plné obsadenie dvojlôžkovej izby vykazuje na izbu 1, 81 hosťa.
Hotel stabilne najviac navštevujú hostia z Viedne a Dolného Rakúska, ktorých podiel na návštevnosti hotela bol 39, 01 %, nasledujú hostia z Horného Rakúska. V roku 2008 aj naďalej vzrastal počet hotelových hostí z Českej republiky, a to z 6, 26 % v roku 2007 na  8, 08 % v roku 2008. Rast zaznamenali individuálne i seminárne pobyty.

Celý komplex Therme Laaa – Hotel & Spa zamestnával v roku 2008 celkovo 212 osôb, v priemere 118 zamestnancov v hoteli a 94 v kúpeľoch. Pozitívny vývoj komplexu a v neposlednom rade rastúci podiel návštevníkov z Českej republiky prispel k zabezpečeniu rakúskych pracovných miest v tejto vedúcej oblasti turistického ruchu.
Tiež v regióne okolo Laa a v meste Laa bolo zabezpečených v roku 2008 nepriamo 160 pracovných miest, vďaka dodávateľských a partnerských vzťahov s komplexom. Dodatočne zaznamenal príliv hostí do Therme Laa – Hotel & Spa pozitívne efekty tiež pre energetické hospodárstvo regiónu. Konkrétne sa jedná o nákup v oblastiach vodohospodástva a bioenergie. Okrem toho sa prejavuje pozitívne vplyv Therme Laa – Hotel & Spa na štatistiku prenocovania v celom regióne.

V hospodársky neistom období roku 2009 bude komplex pokračovať vo svojej osvedčenej ceste, ktorá sa v kúpeľníctve a wellness priemysle vyznačuje tvrdým konkurenčným bojom. Therme Laa bude aj v roku 2009 spájať vysokú úroveň inovácií s regionálnymi špecifikami, a tak tvoriť neobyčajné wellness zážitky, ako pre denných, tak pre hotelových hostí. Verme, že v tomto roku čaro Therme Laa objavia aj slovenskí návštevníci.

Words & Photos: ACCEDO

www.therme-laa.at

Mohlo by sa Vám páčiť