Autentické príbehy, nadčasové témy

Prevzatie daru od nadácie Zachráňme srdce

0

V mesiaci december 2008 prezident nadácie Zachráňme srdce, 1. nadácie srdcovej chirurgie MUDr. Peter Lukáč odovzdal dar Fakultnej nemocnici Trnava – laparoskopické inštrumentárium v hodnote 1 milión slovenských korún.

Nové laparoskopické inštrumentárium pre potreby komplexu operačných sál dopomôže k rozšíreniu spektra laparoskopických operácií vo Fakultnej nemocnici Trnava. Laparoskopické inštrumentárium bude využívané pri laparoskopických operáciách pri chirurgických výkonoch na žlčníku,  pri operáciách slepého čreva, pri operáciách prietrže, v laparoskopických výkonoch v urológii pri operáciách obličiek a dolných močových ciest, laparoskopických výkonoch na hrubom čreve a žalúdku. Laparoskopická technika je menej invazívna a umožňuje skorší návrat operovaného pacienta po operácií do všedného života a má nezanedbateľne lepší kozmetický efekt.

Fakultná nemocnica Trnava ďakuje nadácii Zachráňme srdce, 1. nadácii srdcovej chirurgie, za poskytnutie tohto daru, ktorý dopomôže k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici Trnava.

www.zachranmesrdce.sk