Autentické príbehy, nadčasové témy

ESOTERIC – 25 rokov cesty za dokonalým zvukom

0

Pred štvrťstoročím uzrela svetlo sveta nová značka, ktorej krédom bolo vyrábať najdokonalejšie prístroje na reprodukciu zvuku, tak ako sa to len dá. Použiť na to všetky dostupné zdroje a prostriedky. Bez kompromisov. Najskôr sa pozornosť zamerala na odstránenie problémov CD mechaník, neskôr prišli na rad ostatné komponenty potrebné pre reprodukciu zvuku. Dnes je ESOTERIC uznávanou top high-end značkou, niektorí autori z odborných časopisov ju zaraďujú do kategórie ultra high-end.

Po uvedení prvého audio CD v roku 1982  nastalo medzi milovníkmi kvalitného zvuku nadšenie a veľké očakávania z dokonalého zvuku. Všetky parametre presahovali dovtedy nedosiahnuteľné hodnoty. Dynamický rozsah 90 dB bol vyšší ako 80 dB dynamický rozsah koncertnej sály, frekvenčný rozsah prekračoval rozsah počuteľnosti ľudského ucha. Okrem toho mohlo byť CD prehrávané donekonečna bez opotrebovania a zmeny vlastností vplyvom prachu a odtlačkov prstov. Po prvých rokoch nadšenia sa z radov audiofilov začala ozývať kritika, že zvuk z CD je síce bez šumov a praskaní, ale niečo mu chýba, je jednoducho iný ako z anológovej vinylovej LP platne. Predpokladalo sa, že ak je zvuk dokonalý, tak by nemali byť rozdiely v kvalite medzi jednotlivými CD prehrávačmi. Tieto rozdiely sa našli a začalo sa skúmanie v čom to je.

Princíp záznamu na CD je v tom, že digitálna informácia je uložená na  polykarbonátovom disku vo forme malých, rôzne dlhých jamiek. Tieto jamky majú šírku 0,5 mikrometra, čo je desatina priemeru ľudského vlasu. Jamky sú na disku uložené vo forme špirály, vzdialenosť medzi dvomi susediacimi jamkami v špirále je 1,5 mikrometra. Aby sa dali takto uložené informácie použiť, je ich treba nájsť a postupne vyčítať. Robí sa to pomocou lasera, ktorý je zaostrený na šírku jednej jamky a z otáčajúceho sa disku sa optickým detektorom sníma odrazené svetlo lasera zo špirály s jamkami, ktoré svojou veľkosťou reprezentujú signály logickej jednotky alebo nuly. Na to aby to takto fungovalo, je potrebné aby bol laser práve nad špirálou a snímal správne dáta.

Pri vývoji CD technológie sa počítalo s tým, že nie vždy sa podarí načítať správne dáta a preto bol vyvinutý spôsob korekcií chýb. Tento korekčný systém je veľmi účinný, dokáže dopočítať stratené dáta a v prípade že straty dát sú rozsiahlejšie, tak stratené dáta doplní interpoláciou, inými  slovami, domyslí si, čo tam mohlo byť. Čiže, ak počúvame jedno CD dvakrát,  vždy môžeme počuť s malými rozdielmi niečo iné. Čím však môže byť spôsobené chybné načítanie dát pri čistom, nepoškodenom CD? Problém sa našiel, sú to vibrácie. Bežne sa CD uchytí v strede a roztočí na 200 až 500 otáčok za minútu. Ak nie je uchytenie dokonalé alebo CD je mierne nevyvážené, tak CD začne mierne vibrovať. Servosytém sa snaží udržať laser v stope, čo nestihne, to opraví korekčný systém. Ak by neboli vibrácie, boli by všetky dáta vyčítané korektne, tak ako boli zapísané.

Niekoľko rokov po uvedení CD na trh sa v TEAC Coproration rozhodli, že privedú na svet CD prehrávač, ktorý naplno využije možnosti CD technológie a k nemu zodpovedajúce príslušenstvo. Založili značku ESOTERIC s mottom: „Radosť z najvyšších úrovní hudobného nadšenia“. V roku 1987 uviedli na trh CD prehrávač ktorý mal unikátnu CD mechaniku VRDS – Vibration-free Rigid Disc Clamping Sytem, čiže bezvibračný systém uchytávania disku. Mechaniky konceptu VRDS prešli dlhoročným vývojom, používajú sa najkvalitnejšie materiály a technológie. Princípom je vysoká hmotnosť mechanického systému a pevné uchytenie CD disku na rotačnom tanieri s podporou celej plochy disku. Príchod formátu Super Audio CD, ktorý má jemnejšiu štruktúru záznamových jamiek, si vyžiadal vylepšenia, vznikla mechanika VRDS-NEO.  Ďalším vylepšením je VSOP – Verticaly-aligned Optical Stability Platform (vertikálne stabilizovaná optická platforma) pre lepšie vedenie čítacej laserovej hlavice. Táto platforma umožňuje veľmi presné vedenie laserového lúča stredom dátových jamiek. Stanovený cieľ – bezstratové vyčítanie dát z CD a SACD bol dosiahnutý.

Pre dosiahnutie perfektného výsledku je nevyhnuté precízne opracovanie jednotlivých dielov.  Precíznosť a dokonalé opracovanie však nie je iba na tých dieloch ktoré plnia zložitú funkciu vo vnútri a nevidno ich, ale aj na vonkajších častiach. Skrine prístrojov ESOTERIC sú dokonale opracované z masívneho hliníka, nepotrebujú žiadne dodatočné okrasy a zbytočnosti. Perfektný tvar a povrch nesie posolstvo o tom, že pod povrchom je obsah primeraný zovňajšku.

Bez kompromisov, s využitím všetkých dostupných prostriedkov, to je krédo ESOTERIC.
Produkty Esoteric si už môžete zakúpiť aj na Slovensku.

www.audiosalon.sk   
www.teac.eu