Autentické príbehy, nadčasové témy

Nekonečný kruh Ašota Haasa

0
Nekonečný kruh Ašota Haasa

Geometrické tvary, matematika či fyzika zaujali výtvarníka Ašota Haasa natoľko, že vo svojej tvorbe na ne kladie mimoriadny dôraz. Ak by ste mali záujem aspoň na moment vstúpiť do jeho sveta plného abstrakcie a svetiel,  ste na správnom mieste.

 

Ašot, môj vstup do vášho sveta mi pripomínal ponorenie sa do Hviezdnych vojen či Startreku. Odkrýva mi veľkú dávku fantázie, techniky a najmä úžasnej predstavivosti. Preto nebude prekvapujúce, keď sa spýtam, čo vás podnietilo k takej nezvyčajnej, ale pritom zaujímavej tvorbe?

Ako každý výtvarník som sa vo svojich  začiatkoch snažil nájsť môj charakteristický rukopis. Zároveň som pochopil, že na to, aby som niečo také dokázal, potrebujem vstúpiť do samotnej podstaty problematiky. Začal som pracovať so základnými tvarmi, a to s kruhom a štvorcom. Je neskutočné, čo taký kruh v sebe skrýva. Už len to, že sme schopní kružnicu zrealizovať, ale spätne ju už prerátať nevieme, nakoľko je to nekonečné číslo, je vzrušujúca. Začal som sa viac zaujímať o samotné čísla a ich prepojenia a nadväznosti. Samozrejme, k tomu som pridal fyziku či technológie, aby som čo najpodstatnejšie, a hlavne presne či konkrétne zrealizoval danú myšlienku. Dôležitý bol aj môj samotný pohľad na danú skutočnosť. Znie to dosť komplikovane, ale väčšinou si vždy robím akýsi výber z reálií. V podstate to obsahuje všetko okolo nás. Veci, ktoré nás obklopujú, ale nevnímame ich a neuvedomujeme si, že celý svet je krásne jednoduchý. Len my sami si ho často zbytočne komplikujeme. Snažím sa do diel vniesť akési nadšenie z daných nadväzností a číselných súvislostí, ktoré nás obklopujú. Takisto je pre mňa veľmi podstatné, aby samotné dielo bolo buď z väčšej či z menšej časti interaktívne – aby s divákom istým spôsobom komunikovalo.

Najmä by ma zaujímala vaša idea spojiť mnohé vaše diela so svetlom. Ako k tomu došlo?

Svetlo vo výtvarnom umení považujem za podstatné. Osobne som začal svetlo v tvorbe intenzívnejšie vnímať počas štúdia v odbore skla. Neskôr, pri rôznych inštaláciách, som si začal uvedomovať, že samotné nasvietenie diela je veľmi dôležité a určuje nielen samotný dojem či charakter, ale i podstatu samotného diela. Neskôr, keď som sa začal zaoberať kybernetikou a interakciou, uvedomil som si, že je problematické vytvoriť dielo tak, aby komunikovalo v rámci rôznych priestorov, pôsobilo „site specific“, a tiež, aby nepotrebovalo žiadne nasvecovanie či špeciálne priestory. Takisto som si uvedomil, že samotné vyžarovanie svetla priamo z diela je najdokonalejší možný princíp jeho vnímania. V tme vidíte len daný výtvor, nevyrušuje vás okolitý priestor či samotné miesto inštalácie. V takomto prípade si ho naplno vychutnáte, vnímate ho, a nič vás nevyrušuje. V rámci interakcie obľubujem, keď má divák do istej miery možnosť ovplyvňovať samotný charakter daného diela takým spôsobom, že dokáže „ovládať“ intenzitu či farebnosť nasvietenia diela, čím sa do istej miery stáva spoluautorom.

Pre mnohých sa ukrýva tajomstvo vašej umeleckej techniky v geometrii. Z toho logicky vyplýva, že ste už počas školských rokov museli milovať matematiku a geometriu. Alebo je to úplne inak?

Ako som na začiatku rozhovoru spomínal, pre človeka je veľmi podstatné poznať minulosť a históriu, aby pochopil prítomnosť. Bez toho nemá schopnosť predpovedať budúcnosť. Čísla predstavujú najdokonalejšiu možnosť, ako opísať podstatu fungovania sveta. Vezmite si už len princíp Fibonacciho číselnej postupnosti, na základe ktorej funguje kvantum situácií alebo ergonomických riešení okolo nás – napríklad aj samotná rotácia planét v našej galaxii. Čísla a samotné princípy prijímam len ako inšpiráciu. Nadchýna ma jednoduchosť fungovania sveta, jednoduchosť daných princípov. Skrývajú v sebe krásu podstaty a ja sa len snažím zobraziť dané princípy, a zároveň do nich vnášať môj odkaz, či vniesť do daného diela samotné nadšenie tak, aby bolo citeľné u diváka.

Každý krok, postup smerom nahor v ľudskom živote je dielom túžob, fantázie a silného chcenia niečo dokázať. Existuje vo vašom živote alebo v tvorbe, čo považujete za nesplnenú výzvu, ktorú je potrebné naplniť?

Každý jeden deň prináša výzvy. Za podstatné považujem, aby sme boli schopní pochopiť našu cestu, a hlavne na nej zotrvať. Ak vám práca prináša nadšenie, tak viete, že ste na správnej ceste, a ak ju budete rozvíjať, budete nielen šťastní a naplnení, ale hlavne budete môcť pozitívne ovplyvňovať i vaše okolie.

Peter Fritz

Fotografie: Aleš Vojtášek, Archív Ašot Haas

 

www.asot.sk