Autentické príbehy, nadčasové témy

Plávajúci Ekopolis

0

Plávajúci Ekopolis

Milliard-city Julesa Verna začína naberať reálne kontúry. Už to nie je len sen snívajúceho Francúza, ale realita belgického architekta Vincenta Callebauta, ktorá môže v budúcnosti vyriešiť problém ľudstva.

Súčasná situácia čoraz viac núti vedcov zamýšľať sa nad problematikou globálneho otepľovania. Pred niekoľkými rokmi nás „pobavil“ Kevin Kostner svojou víziou zatopeného sveta vo filme Vodný svet a dnes vedecká komunita varuje nad stúpajúcou hladinou oceánov. Príčinou však nie sú len ľadové polia na póloch, ale aj ďalšie miesta – rezervoáre vody, ktoré v prípade postupného roztápania dokážu zásobiť oceány vodou. Ľadovce Antarktídy a Grónska predstavujú budúcu hrozbu. Predpovede nie sú vôbec optimistické a predpokladajú neustále dvíhanie hladiny. Počas 21. storočia by sa mohla hladina zodvihnúť o 20-90 cm – pričom globálne oteplenie len o 1°C môže spôsobiť zvýšenie hladiny o 1 m. To znamená, že v takomto prípade by došlo k zatopeniu pevniny – napríklad Holandsko by stratilo 6% zo svojho územia, ale niektoré atoly v Oceánii by prišli o 80% zo svojho územia. A to sa jedná len o prvý meter. Čo ale môže priniesť budúcnosť? Aké katastrofické následky bude mať ďalšie dvíhanie hladiny oceánov?

Nastane novodobý exodus – hromadné sťahovanie národov, miliónov obyvateľov pobrežných miest. Šanghaj, New York, Alexandria osirejú. Teraz všetko naozaj pôsobí ako Kostnerovo tragické videnie budúcnosti, ktorým prechádzame vo väčšine prípadov bez povšimnutia.
Možno jedine Holandsko a Spojené arabské emiráty venujú tomuto problému zvýšenú pozornosť, pretože investujú miliardy dolárov do budovania pobrežných hrádzí, aby ochránili svoje pobrežie pred zatopením.

Projekt belgického architekta Vincenta Callebauta s názvom Lilypad prichádza s reálnym riešením problému dvíhania hladiny oceánov. Kríza, ktorá sa vznáša nad ľudskou populáciou ako Damoklov meč, môže byť vďaka myšlienke Lilypad zažehnaná.
Reálne obojživelné mesto môže plávať na hladine neďaleko pobrežných teritórií rôznych krajín, napríklad aj pri samotnom Monaku. Okrem slobody sľubuje prístreší pre budúcich „klimatických“ emigrantov z budúcich potopených teritórií. Lilypad sa plaví na vodnej hladine morí a oceánov – od rovníka na póly a pritom môže využívať jedinečné vlastnosti morských prúdov.

Je to skutočné obojživelné „plavidlo“ – na jednej strane s možnosťou podmorskej existencie a na strane druhej – s klasickým „suchozemským“ štýlom života. Bude schopné prijať až 50 tisíc obyvateľov, ktorí si budú môcť užívať vlastnú „ostrovnú“ faunu a flóru. Prechádzky v prírode sľubuje centrálna lagúna so sladkou vodou situovaná v centre plávajúceho mesta. Tá bude schopná dopĺňať svoj stav prostredníctvom dažďovej vody – zberanej a očistenej špeciálnym systémom. Centrálnu lagúnu charakterizuje fakt, že bude úplne ponorená pod morskou hladinou a okrem atraktívneho pohľadu obyvateľov mesta (umožňuje život pod hladinou) bude slúžiť ako záťaž plávajúceho ostrova. Multifunkčné využitie všetkých priestorov „ostrova“ predpokladá tri vodné varianty a tri horské varianty – venované práci ale aj zábave. Celý súbor bude pokrytý vrstvou rastlín, výsadbou vo visutých záhradách a sieťou ulíc a alejí. Najvýznamnejším výsledkom je vytvorenie zaujímavej koexistencie ľudí a prírody, čo predstavuje nový model života na mori. Plávajúcu štruktúru tvorí rozvetvený rebrovitý systém. Callebauta inšpirovala rozvetvený, rebrovitý list vodnej ľalie z Amazónie známej pd menom Victoria Regia. Táto rastlina je známa svojou úžasnou plasticitou. Objavil ju nemecký botanik Thaddeaus Haenke v 19. storočí a venoval ju anglickej kráľovnej Victorii.

Dvojitý obal plávajúceho ekopolisu je naplánovaný z polyesterových vlákien obalených vrstvou titán-dioxidu (TiO2), ktorý je schopný odolávať účinkom ultrafialových lúčov. Bude slúžiť ako katalyzátor.
Lilypad spĺňa všetky podmienky zdravého života – keď dosiahol pozitívnu energetickú rovnováhu s nulovým výsledkom znečistenia. Využíva všetky možnosti získavania energie – slnečná, tepelná, prílivová stanica, fotoelektrická, biomasa, čo sľubuje viac energie, ako je možné spotrebovať.
Plávajúci ekopolis sľubuje skutočný biotop, ktorý bude pozitívne pôsobiť na ekosystém oceánov.

Odpoveď na túto novinku v migračnom systéme budúcnosti priniesol práve projekt Lilypad. Stal sa tak reálnou odpoveďou na diela Julesa Verna, čím zhmotnil ďalšiu z jeho fantastických vízií.

NIPOS     Photos: Vincent Callebaut

http://vincent.callebaut.org