Autentické príbehy, nadčasové témy

Šarmantná a okúzľujúca Anne-Sophie

0

Šarmantná a okúzľujúca. Podnikavá žena s veľkými ideálmi. Držiteľka mnohých ocenení vážnej hudby, medzi ktorými sa vyníma GRAMMY za najlepšiu inštrumentálnu sólistku s orchestrom. Objaviteľka mladých hudobných talentov. Usporiadateľka veľkolepých benefičných koncertov, ale aj matka. Žena, ktorá už niekoľko desaťročí ukazuje silu svojej osobnosti a talentu.

Anne-Sophie Mutter sa objavila na scéne vážnej hudby asi pred troma desaťročiami. Narodila sa v Nemecku a svoju sólovú kariéru odštartovala v roku 1976 na Lucerna festivale. O rok neskôr ju začali spoznávať ľudia z najväčších hudobných centier na troch rôznych kontinentoch: v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Známou sa stala  vďaka  účasti na salzburskom Whitsun festivale pod taktovkou Herberta von Karajana. Hudobné napredovanie Anne-Sophie Mutter dozrelo a jej silnou „zbraňou“  sa stali komorné a orchestrálne skladby. Pozornosť však venuje aj rozvoju vlastného repertoáru. Dnes rada využíva silu svojej popularity na to, aby pomáhala mladým talentovaným hudobníkom a  podporila rôzne benefičné projekty.

„Koncertný rok“ Anne-Sophie   je venovaný  predovšetkým Mozartovi a jeho skladbám pre husle. Spolu s klaviristom Lambertom Orkisom predvedie všetkých šestnásť Mozartových husľových sonát. „Husľový recitál“ uvidia diváci v Európe, USA, Číne, Japonsku, Kórei a na Taiwane.
Okrem husľových sonát si zahrá aj Mozartovo klavírne trio spolu  s klaviristom  Sirom Andrém Previnom a violončelistom  Danielom Mullerom – Schottom a jej koncertný program venovaný skvelému Amadeovi ukončí päť husľových koncertov a jeho Symfónia Contrentante Veľkoleposť koncertov umocní Londýnsky filharmonický orchester a Camerata Salzburg. Okrem Mozartových hudobných perál sa Anne-Sophie rozhodla venovať svoju priazeň aj Beethovenovým a Previnovým skladbám pre husle v podaní londýnskeho a parížskeho filharmonického orchestra. Nesmieme zabudnúť aj na účasť  filharmonického orchestra z Oslo.

Nemecká huslistka si vďaka svojmu talentu vyslúžila významné hudobné ocenenia. Rozmer jej daností siahá až k nemeckej Record prize, Academic record prize, Grand Prix Du Disque, ale aj k medzinárodnej Record prize a predovšetkým k štyridsiatej siedmej GRAMMY, ktorú si prevzala vo februári minulého roka. Ocenenie „najlepšia inštrumentálna sólistka s orchestrom“ si odniesla za hudobný  výkon v nahrávkach Sira Andrého  Previna a Bernsteinskú Serenádu.
V bohatej diskografii umelkyne sa vyníma CD husľových koncertov Duttileuxa, Bartoxa, a Stravinského. Vďaka Anne-Sophie sa skaldby Henriho Duttileuxa objavili po prvýkrát na CD. O jej hudbu sa zaujímajú mnohé hudobné vydavateľstvá, no vo väčšine prípadov zostáva verná spoločnosti Deutsche Grammophon.
Vďaka svojmu talentu môže spolupracovať s takými  zvučnými menami súčasnej vážnej hudby,  akými sú Witold Lutoslawski, Norbert Moret, Krzysztof Penderecki, Wolfgang Rihm, Henri Dutilleux, Sebastian Currier a Sir André Previn.

V roku 1987 založila Nadáciu Rudolfa Eberta, ktorá  podporovala mladých hudobníkov na celom svete. Všetky kroky viedli k tomu, že v roku 1997 založila Anne-Sophie Mutter Circle of Friends Foundation si sídlom v Mníchove. Nadácia operuje na celom svete.
Jej pozornosti a záujmu neunikli ani sociálne a zdravotné problémy. Aj ich riešenie si našlo v Anninom živote významné miesto. Financuje rôzne programy tohto zamerania prostredníctvom dobročinných koncertov. Minulý rok vystupovala  pre nadáciu Ludwiga van Beethovena  vo Varšave  a pre nadáciu Dr. Henri Dubois Ferriere Dinu Lipattiho v Ženeve, ktorá sa venuje výskumu leukémie.

O tom, že Anne-Sophie Mutter je dáma s veľkým D svedčia jej významné ocenenia. Je členkou Rádu za zásluhy Bavorska, vlastní medailu za služby štátu Baden-Wurttemberska a francúzsky minister kultúry ju menoval do Rádu literatúry a filozofie.

NIPOS                                                         
Photos: Tina Tahir/DG(Deutsche Grammophon), Harald Hoffman/DG(Deutsche Grammophon)

www.anne-sophie-mutter.de