Free Porn manotobet takbet betcart betboro megapari mahbet betforward 1xbet

Autentické príbehy, nadčasové témy

Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách

- Reklama -

Uvádza to prieskum globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

  • Až 86 % nájomcov vyhľadáva budovy s energeticky úspornými opatreniami, vyše 30 % z nich by v prípade ich absencie úplne odstúpilo od zmluvy
  • 61 % investorov je ochotných priplatiť si za nehnuteľnosť, ktorá vie vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov
  • Čoraz väčšej obľube sa tešia zmluvné doložky o tzv. zelenom nájme
  • Množstvo organizácií, ktoré majú nastavené sociálne ciele rastie. Celkom 74 % firiem chce zlepšovať well-being a zdravie svojich zamestnancov
  • Až 76 % spoločností sa tiež vyjadrilo, že pri svojich stratégiách prihliadajú na spravodlivosť, rovnosť a diverzitu zamestnancov

Aktuálna environmentálna a ekologická kríza donútila jednotlivcov aj firmy rozmýšľať inak ako doteraz. Rovnako je to aj vo svete realít. Tlak na stakeholderov v oblasti komerčných nehnuteľností je čoraz väčší a svoje environmentálne ciele museli zakomponovať aj do svojich stratégií. Najnovší prieskum globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE medzi respondentami v strednej Európe ukázal, ako k týmto zmenám a potrebám pristupujú developeri, majitelia nehnuteľností aj ich nájomníci. Toto sú najzaujímavejšie zistenia.

  • BUDE NA REALITNOM TRHU DOSTATOK „ZELENÝCH“ BUDOV?

Podľa odborníkov by sa mali developeri, majitelia budov aj ich nájomcovia detailnejšie zamerať na celú optimalizáciu portfólia budov, a teda environmentálnu, ale aj ekonomickú a sociálnu efektivitu. A to aj vzhľadom na to, že do roku 2030 budú musieť budovy spĺňať konkrétne ESG požiadavky zamerané na znižovanie emisií uhlíka či energetickú výkonnosť budovy. Podľa CBRE expertov pritom bude kľúčová hlavne správne nastavená spolupráca medzi investorom, prenajímateľom a nájomcom. „Práve otvorený dialóg bude kľúčovým aspektom pri minimalizácii rizika, že budovy budú zastarané a neatraktívne pre samotných nájomcov. Nájomcovia budú prioritizovať čoraz častejšie používané doložky o zelenom nájme, vo forme zmluvy alebo dodatku k už existujúcej,“ vysvetľuje Silvia Bassadin, riaditeľka oddelenia ESG & Udržateľnosti v CBRE.

Prieskum však odhalil, že ich ciele, priority či časové rámce v oblasti ESG sa nie vždy stretávajú. Jeho výsledky totiž ukazujú, že nájomníci chcú svoje ESG ciele začať plniť skôr ako samotní majitelia budov a investori. Spoločnosť CBRE preto upozorňuje, že už pred koncom tejto dekády môže byť na trhu nedostatok takýchto zelených budov. Pre optimálne dosahovanie environmentálnych cieľov bude zároveň dôležitá správna kategorizácia emisií, aby bolo jasné, či patria prenajímajúcemu alebo nájomcovi.

  • AŽ 86 % FIRIEM CHCE PRACOVAŤ V ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOVÁCH

Faktom je, že dosiahnuť nulové emisie v rámci prevádzky budov je možné len vtedy, ak sa využívajú obnoviteľné zdroje energie. Ak chcú majitelia budov aj ich nájomcovia plniť svoje záväzky, musia na túto skutočnosť prihliadať aj pri svojich stratégiách. Zistenia CBRE prieskumu poukazujú na to, že túto skutočnosť si uvedomujú obe strany.

Až 86 % nájomcov v procese rozhodovania sa pre nájom v prieskume uviedlo ako prioritu stratégiu znižovania spotrieb energií. Dokonca, viac ako 30 % z nich sa vyjadrilo, že by v prípade absencie takejto stratégie úplne odstúpili od zmluvy. Veľmi pozitívne je aj to, že medzi investormi, vlastníkmi aj nájomníkmi rastie vzájomná ochota priplatiť si viac za budovy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie (61 %), prípadne stavili na smart technológie, ktoré znižujú uhlíkové emisie budovy. Zo strany nájomníkov bol zas zaznamenaný zvýšený záujem o nehnuteľnosti, ktoré sú odolnejšie voči následkom klimatických zmien (napr. povodniam), ochotu dať za ne vyššiu sumu vyjadrilo 42 % z nich.

  • 74 % FIRIEM KLADIE DÔRAZ NA ZDRAVIE A KOMFORT SVOJICH ZAMESTNANCOV

ESG agenda však nie je len o environmentálnych aspektoch. Firmy sa dnes zameriavajú na širokú škálu iniciatív, ktoré im pomáhajú napĺňať ich ESG ciele. Patria medzi ne aj aspekty ako zlepšovanie duševného aj fyzického zdravia, sociálnej mobility a rovnosti zamestnancov či ukončenie spolupráce s firmami z kontroverzných oblastí či krajín. Nové nehnuteľnosti by tieto požiadavky mali reflektovať.

Výsledky CBRE prieskumu jasne poukázali na tradičné ciele organizácií, a teda znižovanie emisií (87 %), redukciu vyprodukovaného odpadu (77 %), zníženie dopadu na ovzdušie, vodu či pôdu (65 %). „Ukázal však aj to, že čoraz viac firiem sa zameriava aj na  spoločenské aspekty. Až 76 % z nich sa  vyjadrilo, že je pre ne dôležité zlepšovanie sociálnej spravodlivosti, diverzity a rovnosti zamestnancov. Celkom 74 % tiež významne prihliada na tzv. well-being svojich zamestnancov,“ uzatvára Silvia Bassadin, riaditeľka oddelenia ESG&Udržateľnosti, CBRE.

-Tlačová správa-

Foto – ilustračné, zdroj: Unsplash

- Reklama -

Súvisiace príspevky

- Reklama -