Autentické príbehy, nadčasové témy

Umenie robiť dobro

0

Umenie robiť dobro

Poznáte to! Sedíte s kamarátkami v kaviarni a rozprávate sa o svojich radostiach i starostiach, o tom čo sa teraz nosí, aký parfum ste si naposledy kúpili, či aký bol ten nový film s Bradom Pittom…

Jedna kamarátka rieši, kto vyzdvihne dieťa zo škôlky, iná sa sťažuje na manžela a napokon asi po hodinke rozprávania si všetky uvedomíme aké sme šťastné, lebo sme zdravé, máme svoje úžasné rodiny a priateľov, prácu, čo nás baví a riešime len takéto smiešne „mini“ problémy, pretože nie len na svete, ale v našom meste, na našej ulici žijú ľudia, ktorí takéto šťastie v živote nemali.

A keďže ja a moje kamarátky – právnička Denisa Žiláková a výtvarníčka Gordana Turuk sme ženy činu, nezostalo len pri rečiach a povzdychoch. Založili sme občianske združenie ARTE BENE – umenie robiť dobro, aby sme mohli pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.
V súčasnosti sa stretávame s množstvom ľudí odkázaných na pomoc iných a aj s množstvom rôznych združení, organizácií a nadácií, ktoré sa snažia pomáhať. Keď sme premýšľali nad tým, na koho sa chceme sústrediť, rozhodnutie bolo jasné – nadané a talentované deti zo sociálne slabších rodín, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť zaplatiť im dobré vzdelanie či rôzne umelecké krúžky. Tiež sa chceme venovať handicapovaným ľuďom, poskytovať sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť…

Zatiaľ sme len na začiatku, ale sme presvedčené, že ak nám nebesia pomôžu, urobíme šťastnými množstvo ľudí. Budeme však potrebovať aj vašu pomoc a tak sa nenechajte otráviť krízou a všetkými ekonomickými predpoveďami, lebo keď máme zdravie a lásku svojich blízkych, môže sa nám podariť čokoľvek!!!

Peknú jeseň

Lucia Wirthová
Moderátorka