Autentické príbehy, nadčasové témy

Brian Tracy – Ako vedú úspešní lídri

0

Brian Tracy patrí k popredným americkým autoritám v rozvoji ľudského potenciálu a osobného rastu. Skúma, publikuje či prednáša o úspechu v osobnom živote i v práci. Ponúka jedinečné riešenia a motivuje ľudí. Pred nedávnom predstavilo vydavateľstvo Eastone Books jeho knihu „Ako vedú úspešní lídri“. Mohla by byť skvelým „predjedlom“ pred jeho očakávanou návštevou našej krajiny.

Osvedčené zásady sebariadenia a vedenia ľudí

Lídri veľkých spoločností, ale aj menších tímov, sa denne nachádzajú v situáciách, v ktorých musia zvládať niekoľko úloh súčasne. Musia sa pohotovo rozhodovať, meniť stratégie a zavedené procesy, a o správnosti svojich rozhodnotí presvedčiť ľudí vo svojich tímoch.  Pri tom všetkom si úspešní lídri v akejkoľvek situácií zachovávajú rešpekt a dôveru podriadených a zároveň pôsobia vyrovnane, sebaisto. Ako to robia? Čo robí ľudí vo vedúcich funkciách vynikajúcimi vodcami?

V knihe Ako vedú úspešní lídri autor odhaľuje stratégie, ktoré používajú špičkoví manažéri a podnikatelia na dosiahnutie výnimočných výsledkov bez ohľadu na náročnosť trhu či tlak konkurencie.Veľmi jasne definuje vlastnosti a predpoklady úspešného lídra, odporúča spôsoby, ako ich rozvíjať a neustále zdokonaľovať.


Dozviete sa, ako:

– sebe i  svojmu tímu stanoviť jasné ciele
– vymedziť priority a kľúčové úlohy, na ktoré sa treba zamerať
– rýchlejšie riešiť problémy a robiť lepšie rozhodnutia
– zvoliť vhodný štýl vedenia pre danú situáciu
– motivovať svojich ľudí k mimoriadnym výkonom.

Brian Tracy je uznávaný odborník v oblasti rozvoja osobného potenciálu a osobnej výkonnosti. Prostredníctvom prednášok či audionahrávok sa ročne prihovára desaťťtisícom ľudí na celom svete. Je autorom mnohých bestsellerov, z ktorých dva (Najprv zjedzte žabu, Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť) nájdete aj v ponuke vydavateľstva Eastone Books.    

Formát: 145 x 207 mm
Väzba: mäkká
Cena: 10,99 EUR
Počet strán: 192
ISBN: 978-80-8109-145-2

Words & Photos: EASTONE BOOKS

www.eastonebooks.com