Free Porn

manotobet

takbet
betcart
betboro

megapari
mahbet
betforward


1xbet
teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged

Autentické príbehy, nadčasové témy

Kontrec a Strassner v Carlton Savoy Art Gallery

0
Kontrec a Strassner v Carlton Savoy Art Gallery

Na prvej tohtoročnej slávnostnej vernisáži v Carlton Savoy Art Gallery mohli návštevníci spoznať dvoch pozoruhodných autorov a ich tvorbu. Jednalo sa o známu konceptuálnu výtvarníčku a sochárku Anitu Kontrec, ktorá žije striedavo v Záhrebe a v Kolíne, pričom zaznamenala mnohé úspechy na európskej výtvarnej scéne, a bratislavského umelca, reštaurátora a sochára Gabriela Strassnera.

Úvod vernisáže patril hudobnému hosťovi, ktorým bola huslistka Andrea Tkáčová. Potom moderátorka večera Alexandra Pastorková privítala hostí a poďakovala sa partnerom galérie za podporu.


Následne v krátkosti predstavila oboch umelcov – Anitu Kontrec a Gabriela Strassnera, aby potom pozvala k sebe kurátorku výstavy Máriu Horváthovú, ktorá hostí zoznámila s tvorbou oboch autorov.

K slovu sa dostali aj obaja umelci a nakoniec aj manažér galérie Igor Turuk. Po slávnostných príhovoroch dostala priestor opäť Andrea Tkáčová, jej husle a niekoľko nádherných melódií.

O autoroch
Prezentovaná tvorba oboch autorov, i keď je diametrálne odlišná, odhaľuje prepojenie charakteristických prvkov viacerých disciplín, ktorým sa obaja súbežne venujú, do výsledného umeleckého diela.

Anita Kontrec
Patrí medzi najvýznamnejších konceptuálnych umelcov a je známa nielen svojou tvorbou, ale i množstvom medzinárodných projektov, ktoré iniciovala, alebo sa na nich podieľala.  I keď sa pôvodne venovala sochárstvu, svoj záujem rozšírila i na iné média, najmä na špecifické polohy maľby a kresby, na objekt, inštalácie i performancie.  Každú svoju individuálnu výstavu venuje samostatnej téme a pri jej interpretácii neuplatňuje len umelecké aspekty, ale i filozofické, sociologické i antropologické hľadiská, čím jej tvorba získava nadčasovosť. Na bratislavskej výstave prezentuje novú tému a tou sú „Hviezdy“, ktorým je venovaná kolekcia obrazov, vytvorených vlastnou technikou. Využívajúc poznatky zo sochárskej tvorby Anita Kontrec komponuje štrukturálne závesné objekty, v ktorých na jutové plátno nanáša vrstvy živice, lepidiel, sadry, rozmanitých pigmentov, prípadne i farby, čím dosahuje neuveriteľné štruktúry, textúry i objemy. Takýmto prepojením prvkov sochárstva a maľby sa dostáva do popredia magická sila farby, ktorú autorka chápe ako zdroj čistej energie.
Téma hviezd, planét i nekonečných diaľok vesmírneho sveta odjakživa vzrušovala vedcov, astrológov, umelcov, básnikov filozofov, ale i prostých ľudí. Hviezdy tu boli odjakživa, sú omnoho staršie ako samotné ľudstvo, sú tajomné a nedostupné. Pre Anitu Kontrec predstavujú výzvu na prienik do ich mystického priestoru i do iných dimenzií, kde možno hľadať paralelné svety a odhaľovať tajomstvá ľudskej existencie. Piktogramy, magické tvary a symboly, ktoré vystupujú z tajomných štruktúr pozadia jej obrazov sú zašifrovanými správami z dávnych dôb, ktoré čakajú na svoje odhalenie.

Gabriel Strassner
Bratislavský sochár a reštaurátor Gabriel Strassner pracuje najmä s kameňom a drevom a má za sebou množstvo reštaurovaných kamenných skulptúr i iných umeleckých pamätihodností. Vo svojej voľnej tvorbe sa okrem týchto materiálov sústreďuje i na voľnú a úžitkovú keramiku a v poslednom období i na bronz.
Výstava v Savoy Gallery prezentuje jeho kolekciu deviatich bronzových sôch, ktoré vznikli v rozpätí rokov 2008 – 2015, a ktoré vnímame ich ako ucelený, umelecky presvedčivý a technicky dokonale prevedený súbor diel.

Sú to veľkoryso koncipované sochy, oscilujúce na hrane reality a abstrakcie, ktoré evokujú podoby tajomných objektov, mýtických zvierat i štylizovaných ženských postáv. Základným prvkom Strassnerových bronzov je plynulý vznosný oblúk, ktorý pretína v smelej krivke priestor, zdvíha sa i klesá, postupne nadobúda i stráca objem a mení štruktúry svojho povrchu. Žiarivé lesklé plochy a ostré hroty sa striedajú s bohatým reliéfom matných patinovaných objemov i s detailmi, tvarovo odvodenými z autorových drevených solitérov. Tajomná hra svetla a hlbokého tieňa, exponované tvary, evokujúce prepojenie na ľudský, zvierací i rastlinný svet prepožičiavajú týmto dielam nádych tajomnosti, ktorú umocňujú samotné názvy diel. Sú symbolické i poetické, uvádzajú diváka to magického sveta mýtov a otvárajú mu brány do ríše fantázie a predstáv. Strassnerova sochárska tvorba je zrkadlom jeho intelektu, jeho vnútorného  pocitového sveta a evokuje eleganciu i robustnosť, nostalgiu, ale i silu a napätie.

Anita Kontrec
Narodila sa v roku 1954 v Záhrebe. V rokoch 1972 – 1978 absolvovala Filozofickú fakultu v Záhrebe so špecializáciou na anglickú literatúru, sociológiu a kultúrnu antropológiu a súbežne absolvovala štúdium sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Záhrebe na oddelení prof. Ivana Sabolica.

Od roku 1989 žije v Kolíne nad Rýnom, zachováva si však i pevné väzby na svoje rodisko, kde sa neustále vracia. Svojou širokospektrálnou tvorbou patrí medzi výrazné zjavy súčasnej internacionálnej výtvarnej scény a svoje sochárske i maliarske diela, objekty, inštalácie, performancie  prezentovala na desiatkach individuálnych výstav v Nemecku, Chorvátsku, Švajčiarsku, či Rakúsku. Jej diela sú zastúpené v mnohých zahraničných zbierkach. Anita Kontrec sa zúčastnila viacerých workshopov, stáží, študijných pobytov, naposledy v októbri a novembri 2018 v parížskom Cité internationale des arts.


Gabriel Strassner

Narodil sa 12. marca 1979 v Bratislave. V rokoch 1993 – 1997 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, odbor kameňosochárstvo u prof. Vojtecha Lovišku a v rokoch 1998 – 2004 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre reštaurovania sochy u prof. Dany Salamonovej a u doc. Jaroslava Kubu. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pracuje ako pedagóg na Katedre reštaurovania, od roku 2009 ako vedúci ateliéru.

Žije v Bratislave a vedľa pedagogickej činnosti a reštaurovania umeleckých diel sa venuje voľnej sochárskej tvorbe v rozmanitých materiáloch. Má za sebou mnohé výstavy a účasť na sochárskych sympóziách na Slovensku i v zahraničí.

Mária Horváthová / Peter Fritz
Fotografie: Igor Turuk

http://savoygallery.sk