Autentické príbehy, nadčasové témy

Kurátorka a galeristka Ľudmila Pašková predstavuje projekt “OFFICE GALLERY”

0
Kurátorka a galeristka Ľudmila Pašková predstavuje projekt “OFFICE GALLERY”

Kurátorka a galeristka Ľudmila Pašková úspešne organizuje výstavy a medzinárodné sympóziá na území SR a ČR od roku 2010. Je autorkou projektu “OFFICE GALLERY” , ktorého hlavnou myšlienkou je prinášať umenie do netradičných, ako aj moderných administratívnych priestorov a tak bližšie k ľudom.

 

Vplyv umenia na pracovné prostredie je žiaľ dnes často podceňovaný, ako vysvetľuje Ľ. Pašková “Som presvedčená, že obrazy a sochy vsadené do pracovného prostredia pozitívne vplývajú na ľudí – nie len na ich náladu, ale aj na výkon – a zároveň pomáhajú medzi nimi otvárať dialóg“. Milovníčka moderného umenia Ľ. Pašková zastupuje početné množstvo uznávaných slovenských a českých výtvarníkov.

 

Výber vhodných exponátov pre konkrétne pracovné priestory prebieha podľa p. Paškovej síce jednoducho, ale nie je náhodný: “Neustále sledujem tvorbu výtvarníkov a nakoľko mám fotografickú pamäť, ihneď po návšteve nových administratívnych priestorov, kde vzniká projekt “OFFICE GALLERY”, viem presne, ktoré diela korešpondujú s interiérom, ale hlavne s charakterom tej danej spoločnosti.

 

Projekt „OFFICE GALLERY“ je výnimočný tým, že výstavy slovenských a zahraničných autorov rotujú pod taktovkou Ľ. Paškovej v jednotlivých vytvorených Office galériách. Týmto spôsobom sú výtvarníci odbremenení neustálym vyhľadávaním nových výstavných priestorov, diela nekončia po výstave v sklade a ich tvorba sa dostáva priamo k ľuďom do ich prirodzeného prostredia.

Do projektu sú dnes zapojené tieto spoločnosti: Audi Centrum Bratislava  „Audi Exclusive Gallery“, BC Kerametal „ Kerametal Gallery“, TÜV SÜD Slovensko „TÜV SÜD Gallery“, Súkromné gymnázium Mercury „Mercury Gallery“, Imunovital Centrum „Imunovital Gallery“, ACCACE Slovensko „ Accace Office Gallery“ a stále pribúdajú ďalšie spolčnosti.

Aktuálne výstavy v rámci projektu „OFFICE GALLERY“ :

Audi Exclusive Gallery „SUPERNOVA“ Vladimír Kiseljov (ČR) do 30.10.2017

Kerametal gallery „Objekty“ Jan Tichý (ČR) do 8.11.2017 a „Technika vo farbách“ Marián Komáček (SR) do 16.12.2017

TÜV SÜD Gallery „Farby Vesmíru“ Robert Novotný a Peter Hargaš do 6.12.2017

Mercury Gallery „Technika v umení“ Marián Komáček (SR) do 6.11.2017

Imunovital Gallery „ENTITY“ Ema Mázik do 20.11.2017

Accace Office Gallery „Vášeň“ Viťo Bojňanský do 6.11.2017

Ľudmila Pašková pozýva všetky spoločnosti, aby sa zapojili do projektu “OFFICE GELLERY”. Radi vám pomôžeme s realizáciou podľa charakteru spoločnosti.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.amymon.sk.