Free Porn

Autentické príbehy, nadčasové témy

Okná našich duší

0
Okná našich duší

Prvá tohtoročná výstava v Savoy Gallery so sugestívnym podtitulom Okná do našich duší prezentuje maliarsku tvorbu dvoch mimoriadne zaujímavých autorov –  katolíckeho kňaza, ktorý úžasne spieva a výborne maľuje Martina Šafárika a jeho súkromného učiteľa, známeho maliara Pavla Potočku.

 

Mnohí čo Martina Šafárika poznajú lepšie, vedia aj to, že sa svojou kňazskou činnosťou zapája aj do mnohých charitatívnych projektov. Ani tentoraz tomu nebolo inak. Rozhodol sa, že časťou honoráru z predaných diel finančne podporí projekty organizácie Úsmev ako dar, ktorú počas večera zastupovala členka jej predsedníctva pani Mgr. Emília Bezáková a  manažérka pre Sociálny program, Ing. Silvia Manduchová, z Health Initiatives Association, mladej organizácie s misiou pôsobiacou najmä v Ugande, kde vybudovali Detskú HIV/AIDS kliniku a tak môžu poskytovať pomoc ozaj tým najbiednejším.

Program otvoril moderátor Roman Juraško, ktorý privítal hostí. Po úvodných slovách pozval k sebe, jeho Eminenciu monsiňora Fratiška Rábeka, ktorý je z poverenia biskupov Slovenska aj predsedom Komisie pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Monsiňor Rábek predniesol slávnostný príhovor, aby prenechal priestor Mgr. Emílii Bezákovej a  manažérke pre Sociálny program, Ing. Silvii Manduchovej, z Health Initiatives Association.

Potom sa moderátor poďakoval obom dámam za príhovor a pozval na pódium herca Jozefa Šimonoviča, ktorý predniesol báseň. Po chvíľke venovanej poézii sa slova ujala kurátorka výstavy Mária Horváthová, ku ktorej sa neskôr pripojil samotný výtvarník Martin Šafárik.

Oboch na pódiu vystriedal manažér výstavy Igor Turuk, ktorý rovnako povedal zopár slov o výstave, aby následne moderátor večera pozval na pódium speváčku Luciu Bílú.

Po jej vystúpení je manažér výstavy Igor Turuk odovzdal kyticu od floristu Róberta Bartolena.

Za nádherný priebeh večera by sa organizátori slávnostnej vernisáže chceli poďakovať partnerom galérie:

Guest, Exkluzív, Západoslovenská televízia, Gmitter Media, Liek, Zoznam sk, R B XT, Moderné Bývanie, Vega, Beauty and Women, VIP moderný životný štýl, Severka (Televízia severného Slovenska), Vinárstvo ILT, Zlatá Studňa, Liberté, Arthur, ELV Produkt a.s, Area Print, BANG and OLUFSEN, Hotel Radison Blu Carlton a Carlton Property.

O umelcoch

Martin Šafárik má za sebou dve úspešné výstavy. Kolekcia jeho najnovších diel v Savoy Gallery prináša novú interpretáciu biblických, kresťanských, historických i súčasných tém, ktoré oproti raným realistickým obrazom práve svojim posunom k hraniciam predmetnosti a abstrakcie nadobúdajú nadčasovosť a univerzálnosť. Minimalizácia  reálnych tvarov, tušené siluety postáv, jemné obrysy či detaily tvárí vznášajúcich sa v transcendentnom priestore, umocňujú celkový emotívny dojem z týchto sugestívnych a tajomných výjavov. Vnímame ich cez jemnú škálu lomených tónov a kontrast svetla a tieňov, ktoré obrazom prepožičiavajú pocit spiritualizmu a mystiky.

 

Hoci názvy diel nás spoľahlivo vedú cestami autorovej predstavivosti, námety obrazov a žriedla ich inšpirácií sú jednoznačne identifikovateľné. Kríž ako kresťanský, ale aj univerzálny všeľudský symbol, tvár Krista vo svojej jedinečnej presvedčivosti, známe výjavy z Biblie i Evanjelií, ale aj prosté motívy krajiny a dneška, to sú základné témy  rezonujúce v autorovej  tvorbe i v jeho živote.

Maliarska tvorba Martina Šafárika nás oslovuje ako presvedčivá výpoveď o základných pravdách života a božskej i ľudskej existencie.  Prináša poznanie, útechu i vieru a je nielen oknom do duše autora, ale zároveň i oknom, v ktorom sa zrkadlí náš okolitý svet.

Maliar a grafik Pavol Potoček sa pozoruhodným spôsobom zapísal do dejín slovenskej maľby druhej polovice 20. storočia. Ako večný pútnik prešiel mnohé miesta i mestá, dokázal precítiť atmosféru prostredia a vstrebávať inšpiratívne domáce i európske výtvarné podnety. Pretavené poučenia z diel Mikuláša Galandu, Miloša A. Bazovského ale i predstaviteľov Parížskej školy a vrcholného kubizmu zhmotnil do jedinečného výtvarného prejavu, ktorý v našich podmienkach vnímame ako najvyhranenejšiu polohu kubizmu, v poeticko-emotívnej až baladickej podobe.

Pavol Potoček bol autorom nespočetných krajín, clivých vidieckych samôt, magických zátiší, ale najmä hláv, portrétov a figurálnych kompozícií, kde významné miesto mali pastorálne i hudobné motívy z vidieckeho prostredia, ale i talianskej commedie del arte ako aj biblické či mytologické výjavy.

Obrazy Pavla Potočka si svojou pevnou výstavbou, jasnou geometriou skladbou prvkov, jedinečnou kompozíciou a typickou decentnou farebnosťou získali obdiv divákov i znalcov. Dnes ich vnímame ako posolstvo, v ktorom rezonuje prepojenosť nášho domáceho prostredia na univerzum širšieho európskeho priestoru.

Martin Šafárik

narodil sa 14. februára 1983 v Bratislave. 1997-2002 študoval operný spev na Cirkevnom konzervatóriu Sv. Cecílie v Bratislave a účinkoval ako spevák na Slovensku i v zahraničí.                                                                                    2003-2009 študoval na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň až do 2012 študoval súkromne maľbu  u akad. mal. Pavla Potočka. 2009 bol vysvätený za diakona a 2010 za kňaza. 2010 – 2017 kaplán v Skalici, v Rači, v Podunajských Biskupiciach a aktuálne v Blumentáli v Bratislave. V roku 2016 začiatok charitatívnej i hudobnej spolupráce so speváčkou Luciou Bílou.

Žije v Bratislave a venuje sa vedľa svojho kňazského  povolania i spevu a maľbe. Má za sebou dve úspešné samostatné výstavy.

2009             vysvätený za diakona

2010             vysvätený za kňaza a nastupuje ako novokňaz v Skalici

2011 – 2013  kaplán v Rači

2013 – 2016  kaplán v Podunajských Biskupiciach

2016              začiatok charitatívnej spolupráce so speváčkou Luciou Bílou

2016              kaplán v Blumentáli

 

Výstavy

2013 Martin Šafárik. Prvá výstava. Kaplnka Sv. Jána Evanjelistu. Kostol Zvestovania Pána. Bratislava

2015 Martin Šafárik. V znamení kríža. Kultúrne centrum Vesna. Bratislava

2018 Martin Šafárik / Pavol Potoček. Okná našich duší. Savoy Gallery. Bratislava

 

Pavol Potoček

Narodil sa 27. mája 1925 v rumunskom Peregu v rodine slovenského evanjelického duchovného. Pred vojnou študoval na Strednej priemyselnej škole grafickej v neďalekej Rešici a v rokoch 1940 – 1944 v Prahe. Po skončení vojny (1945) prichádza do Bratislavy a v rokoch 1952 – 1956 študuje výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského u prof. Eugena Lehotského.

Dlhé roky pôsobil ako pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu a na Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave. Žil v Bratislave a venoval sa maľbe, kresbe a grafike.

Vystavoval na Slovensku i v zahraničí, na Salónoch v Grand Palais v Paríži i na medzinárodných výstavách v Ženeve, Deauville, v Ríme, Parme, Pise, ale i v Kanade, USA či v Japonsku. Na viacerých zahraničných podujatiach získal významné ocenenia a jeho diela sú v mnohých domácich i zahraničných verejných i súkromných zbierkach. Zomrel v Bratislave 13. mája 2012.

 

Mária Horváthová

Peter Fritz

Fotografie: Petra Slušná